Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Dobrova

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Sp. Dobrova (Uradni list RS, št. 99-4888/2001)
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova (Uradni list RS, št. 56-2359/2008)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območja, ki se urejajo z odloki o PUP Babno, PUP Zahodno Ostrožno, PUP Lopata, PUP Lokrovec, Lahovniška hosta in Zg. Hudinja-Lahovna, PUP Sp. Dobrova, PUP Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, PUP Teharje, PUP Košnica, PUP Šmartno v Rožni dolini, PUP Trnovlje pod in nad avtocesto ter Šmarjeta ob Hudinji, PUP Prekorje in Škofja vas, PUP Začret, PUP Stegujev-Habjanov hrib in Osenca-Severno Zvodno, PUP Pečovnik in Celjska koča in PUP Ljubečna (Uradni list RS, št. 80-3552/2009)
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Spodnja Dobrova (Uradni list RS, št. 43-1761/2014)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje