Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Volitve

 1. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 57-2641/1998)
 2. Odlok o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 54-2977/2010)
 3. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 63-3529/2010)
 4. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 83-4423/2010)
 5. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 83-4424/2010)
 6. Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu mandata mestnega svetnika na naslednji kandidatko (Uradni list RS, št. 88-4726/2010)
 7. Sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3-74/2013)
 8. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe (Uradni list RS, št. 12-340/2013)
 9. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 74-3074/2014)
 10. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 74-3075/2014)
 11. Ugotovitev Občinske volilne komisije Mestne občine Celje o prehodu mandata mestnega svetnika na naslednjo kandidatko (Uradni list RS, št. 85-3460/2014)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje