Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Uprava

Veljavni predpisi:

 1. Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 12-317/2014)
 1. Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 4-68/2014)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 69-3083/19)
 1. Odlok o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 164/20)
 1. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« (Uradni list RS, št. 82/19)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Mestni upravi Mestne občine Celje (Priponka)
 1. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 33-1818/2017)
 1. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Mestne občine Celje (Priponka)
 1. Sklep o članstvu Mestne občine Celje v Združenju mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 38-1480/2013)
Arhivski predpisi:
 1. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec« (Uradni list RS, št. 38-1873/2010) - Prenehal veljati 31. 12. 2019
 1. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Priponka) - prenehal veljati dne 8. 7. 2017
 2. Popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Priponka)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oragnizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Priponka)
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Priponka)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 103-4449/2011)
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 22-871/2012)
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 25-901/2013)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Priponka) 
 1. Odlok o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 125/04)
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 8/12)
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 81-2974/2013)
 • Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih Mestne občine Celje (Priponka)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje