Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje

Veljavni predpisi:

  1. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27-1129/2014)
  2. Spremembe in dopolnitve poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 39-1831/2019)
  3. Dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 168/20)
  • Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Priponka)
Arhivski predpisi:
  1. Poslovnik Nadzornega odbora MO Celje (Priloga)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje