Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

OKOLJE IN PROSTOR TER PROMET

Javna naznanila javnosti o javnih razgrnitvah prostorskih aktov
Javna razgrnitev:
  • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta MJ-8 (območje opuščene mlekarne v Medlogu) (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev:
Javna razgrnitev:
Javna razgrnitev:
  • Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Javna razgrnitev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu »Gospodarske cone« (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Javna razgrnitev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Javna razgrnitev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja naselja Ljubečna (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Javna razgrnitev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu Nova vas (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta “Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I” (javno naznanilo (pdf))
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):

Javna razgrnitev (zaključeno):
  • Državni prostorski načrt za 3. razvojni os - sredinski del - javna razgrnitev dopolnjene študije variant in dopolnjenega okoljskega poročila:
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):
Javna razgrnitev (zaključeno):

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje