Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Nadaljevanje del na knežjem dvorcu

10x10
Celje, 10. november 2008 - Na spomeniku Knežji dvorec Celje se nadaljujejo dela na projektu "Dokončanje del na komunikacijskem stolpu, zahodnem traktu z ureditvijo prehoda v arheološko klet". Arheološka klet Knežjega dvorca bo kmalu na ogled javnosti.

10x10
Na spomeniku Knežji dvorec Celje se nadaljujejo dela na projektu "Dokončanje del na komunikacijskem stolpu, zahodnem traktu z ureditvijo prehoda v arheološko klet". V letu 2007 in 2008 je bil delno urejen dostop do arheološke kleti, dokončan je nov preboj v smeri rimske ceste, urejeni so novi jaški za namestitev dvigala, ki bo omogočal vertikalno komunikacijo med nadstropji JZ trakta, sanirana je poškodovana armatura AB krovne plošče nad arheološko kletjo, pripravljen in urejen je nov požarni izhod iz arheološke kleti, odstranjeno je bilo zaklonišče, saniranih in očiščenih je bila večina sten v arheološki kleti. Vsa sanacijska dela so bila opravljena v skladu s spomeniško-varstvenimi izhodišči Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije - OE Celje.

V letu 2008 smo pridobili novo gradbeno dovoljenje in projekte (PZI) za prenovo Knežjega dvorca Celje (arheološka klet, zahodni trakt in del dvorišča - do stopnic oziroma do severnega dela Knežjega dvorca, ki bo obnovljen v podobi 15 st.). V skladu z letošnjo investicijo za dokončno ureditev arheološke kleti v Knežjem dvorcu Celje, bodo do konca letošnjega izvedena gradbeno obrtna dela na podlagi. Pred začetkom omenjenih investicijskih del je bilo potrebno izvesti arheološki izkop na zahodnem delu kleti oziroma na lokaciji bivših zaklonišč. V omenjeno investicijo je vključena obnova prostorov v JZ delu pritličja s sanitarijami in hodnikom z vhodom v arheološko klet. Poleg gradbenih del se hkrati izvajajo restavratorska dela v arheološki kleti in so sestavni del dokončanja del v arheološki kleti.
10x10
knezji dvorec5
10x10
Celotna investicija je usklajena in nadzorovana s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje od koder smo za letošnjo investicijo pridobili ustrezne kulturno-varstvene pogoje.

Investicijo bo v letu 2008 delno sofinanciralo Ministrstvo za kulturo na podlagi spomeniško-varstvenega razpisa Ministrstva za kulturo, na katerem smo uspešno kandidirali v letu 2006. Arheološka klet bo do prihodnjega leta pripravljena za oglede obiskovalcev in strokovne javnosti.
10x10
Kontaktna oseba:
Vlado Kožel
tel: 03 42 65 886
e-naslov: vlado.kozel@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje