Projekti v teku-podstrani

Knežji dvorec

10x10
Knežji dvorec sodi z vidika kulturne dediščine med najpomembnejše srednjeveške spomenike pri nas. Lokacija v središču mesta podeljuje dvorcu vlogo prostorske dominante, ki zaključuje območje starega mestnega jedra in še posebej s strani reke predstavlja mogočno potezo, ki nedvoumno kaže na nekdanjo moč Celja.

10x10
Mestna občina Celje je začela z obnovo Knežjega dvorca v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prva dela so bila namenjena statični sanaciji dvorca in raziskavam na stavbi in njeni neposredni okolici, ki so pokazale, da gre za spomenik izrednih kvalitet. Z arheološkimi raziskavami na dvorišču gradu pa so bile odkrite izjemne ostaline rimske civilizacije (obzidje in arx). Na podlagi izsledkov raziskav je bil prvotni cilj prenove spremenjen, izpostavljena je bila pojavnost stavbe kot take, njen historični in kulturni pomen. Sočasno so stekli postopki iskanja bodoče funkcije dvorca, ki bi bila v sozvočju z njegovo kulturno zgodovinsko težo.
10x10
knezji dvorec1
10x10
V letu 2006 je bil izveden javni natečaj "Celjski včeraj in jutri" na podlagi katerega je Mestna občina Celje pridobila nove arhitekturne in vsebinske rešite za bodočo namembnost Knežjega dvorca. Nagrajene rešitve so jasne in enostavne, izražene v sodobni obravnavi zunanjega prostora dvorca, ki vzpostavlja boljšo povezanost dvorišča z mestom. Rešitve jasno ločujejo staro in novo - v zasnovi, izboru materialov in njihovi konstrukcijski logiki in se osredotočajo na zunanji prostor, starega pa puščajo tako rekoč nedotaknjenega.
10x10
knezji dvorec2
10x10
Del rešitev iz natečaja Celjski včeraj in jutri se realizira v letu 2007 in 2008 z namenom predaje dela Knežjega dvorca v splošno uporabo.
10x10
knezji dvorec3
knezji dvorec4
10x10
Začeti želimo tudi s projektiranjem severozahodnega trakta dvorca s severnim stolpom v duhu 15. stoletja, kar bo težaven in dolgotrajen proces. V prvi fazi je odvisen od razpoložljivosti podatkov Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Celje, v smislu zagotavljanja kulturno varstvenih pogojev, na podlagi katerih bo možno pripraviti izvedbene projekte in finančno ovrednotiti investicijo.

Za nadaljevanje predvidenih del bo potrebno pridobiti dodatne vire financiranja, ki jih želimo zagotoviti s kandidiranjem na javnih razpisih Ministrstva za kulturo in Evropskih skladov.

Z izvedbo rešitev natečaja Celjski včeraj in jutri bo Knežji dvorec poleg nove podobe dobil tudi novo vsebino, ki bo dopolnjevala in bogatila življenje v mestu. Prenovljeni Knežji dvorec bo na urejenem dvorišču gostil prireditve na prostem, v muzejskem delu bodo razstave s poudarkom na predstavitvi pomena in moči Celjskih grofov v svojem času. Z deli v prihodnjih letih pa želimo v Knežjem dvorcu urediti tudi poročno dvorano, gostinski lokal, kavarno, prodajalno ter prostor za protokolarne, kulturne, kongresne in druge mestotvorne dejavnosti.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje