Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Projekti v teku-podstrani

Nadaljevanje obnove knežjega dvorca

10x10
Celje, 10. avgust 2010 - Mestna občina Celje je v letu 2010 za pridobitev sredstev za obnovo Knežjega dvorca Celje kandidirala na dveh javnih razpisih in bila na obeh uspešna.
10x10
Na prvi dvoletni javni razpis z naslova kulturnega tolarja se je Mestna občina Celje prijavila v januarju 2010 in kandidirala za sredstva v višini 323.000,00 EUR skupne vrednosti projekta za obdobje 2010 in 2011. Ministrstvo za kulturo sofinancira 50% vrednosti investicije. Z omenjenimi sredstvi se bodo opravila dela pri ureditvi dvorišča oziroma pri zaščiti plošče nad arheološko kletjo in sanacijska dela na delu komunikacijskega stolpa vključno z umestitvijo dvigala, ki bo omogočal boljšo vertikalno in horizontalno komunikacijo v spomeniku Knežjega dvorca. Postopki za izbor izvajalca del so v teku.

Na drugem javnem razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010 - 2012 pa je Mestna občina Celje uspešno kandidirala s projektom Celovita prenova Knežjega dvorca Celje - 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta). Skupna vrednost prijavljenega projekta znaša 2.546.111.00 EUR. Višina dodeljenih sredstev za obdobje 2010 - 2012 znaša 1.968.817,00 EUR, od tega 85% prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR in 15% Ministrstvo za kulturo. Mestna občina Celje bo prispevala 577.294,00 EUR. Z omenjenimi sredstvi bo celjska občina funkcionalno uredila prostore celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno vključno s stopniščem) z namenom umestitve kulturnega programa Pokrajinskega Muzeja Celje in Zavoda Celeia Celje. Omenjena investicija vključuje tudi ureditev večnamenske multimedijske mansardne dvorane na zahodnem traktu, ki bo lahko služila tudi protokolarnim namenom Mestne občine Celje in ureditev razgledne ploščadi na zgornji etaži komunikacijskega stolpa. Vso potrebno projektno dokumentacijo je Mestna občina Celje pridobila v skladu z natečajem "Celjski včeraj in jutri". Vsa dela bodo potekala v skladu z smernicami pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, razpis za izbor izvajalca pa je predviden še v letošnjem letu.

"Mestna občina Celje si tudi s projektom obnove Knežjega dvorca prizadeva, da bo razvoj turistične in kulturne infrastrukture pripomogel, da bo Celje bogato kulturno dediščino izkoristilo na svojstven in produktiven način. Veseli me, da je Knežji dvorec že z otvoritvijo arheološke kleti in pritličnih prostorov v lanskem letu, obiskovalcem ponudil povsem novo dimenzijo odkrivanja bogate dediščine naših prednikov. Ureditev dodatnih prostorov za protokolarne, kulturne in druge mestotvorne dejavnosti pa bo zagotovo tudi velika pridobitev tako za Celjanke in Celjane, kot tudi za vse obiskovalce knežjega mesta" ob uspehu na razpisih za obnovo Knežjega dvorca poudarja župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.

Mestna občina Celje je sicer pričela z obnovo Knežjega dvorca že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Obnova je bila namenjena statični sanaciji dvorca in raziskavam na stavbi ter njeni neposredni okolici. Z arheološkimi raziskavami na dvorišču so bile odkrite izjemne ostaline rimske civilizacije. V letu 2006 je bil izveden javni natečaj "Celjski včeraj in jutri", na podlagi katerega je Mestna občina Celje pridobila nove arhitekturne in vsebinske rešitve za bodočo namembnost dvorca.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje