Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU
head

ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Mestna občina Celje se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja kot konzorcijski partner vključila v program ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«. Projekt, ki se je uradno začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira Evropska komisija preko Evropske investicijske banke. Celoten projekt je upravičen do 2.388.000 evrov tehnične pomoči Evropske investicijske banke. Projekt je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti.

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 9 občin in dve podjetji, to so mestne občine Novo mesto (kot vodilni partner), Kranj, Maribor, Murska Sobota in Celje, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance), so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02. Prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnost v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti

V projektu imamo možnost sofinanciranja stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij. Mestna občina Celje bo pridobila sofinanciranje izdelave različne dokumentacije v višini 139.500 EUR. Smo pa nato dolžni izvesti investicije v trajnostno mobilnost v desetkratni vrednosti sofinancirane dokumentacije.

V projekt Elena TM smo kot projekte trajnostne mobilnosti, ki jih bomo izvedli v prihodnosti, vključili izdelavo dokumentacije za izvedbo naslednjih projektov:
  • Parkirna politika in politika vstopa v staro mestno jedro
  • Izgradnja dodatne kolesarske infrastrukture na občinskih cestah
  • Izgradnja dodatne državne (regijske) kolesarske infrastrukture in
  • Širitev sistema izposoje javnih koles - bike sharing.

slika 1 web moc
slika 2 web moc
slika 3 web moc
slika 4 web moc

Izvedba investicije: 2021 - 2024
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina izdelave dokumentacije: 155.000,00 EUR
Sofinanciranje EIB: 139.500,77 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Sandi Marzidošek, Služba za evropske zadeve
sandi.marzidosek@celje.si

Izvedba izdelave dokumentacije:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si
Saša Lupše, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo sasa.lupse@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje