Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU
Logo EKP kohezijski sklad SLO slogan 1


Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju

Namen investicijskega projekta je izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti s cilji, ki si jih je Mestna občina Celje zastavila v sprejetih strateških dokumentih: Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje in Celostna prometna strategija Mestne občine Celje.

Cilji investicije so predvsem:

  • umirjanje motoriziranega prometa, 
  • zmanjšanje parkirnih površin, 
  • povečevanje površin za pešce v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih peš,
  • povečevanje površin za kolesarje v območju mestnega naselja in s tem povečevanje deleža poti opravljenih s kolesom,
  • izboljšanje prometne varnosti,
  • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

V sklopu investicije je predvidena nova prometna ureditev, postavitev ustrezne prometne signalizacije, postavitev urbane opreme, ozelenitev, ureditev javne razsvetljave in ureditev komunalnih vodov.

Celoten projekt Eksperimenta ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju je ocenjen na 1.269.843,53 EUR.

Mestna občina Celje je v septembru 2018 na Ministrstvo za infrastrukturo vložila vlogo za sofinanciranje projekta. Vloga je izpolnila vse pogoje in merila javnega razpisa. Od Ministrstva za infrastrukturo smo junija 2019 prejeli  odobreno sofinanciranje v višini 594.237,61 EUR nepovratnih sredstev, kar predstavlja 39,8 odstotkov celotne vrednosti projekta. Iz sredstev Kohezijskega sklada bo zagotovljenih 85 odstotkov, 15 odstotkov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike.

Mestna občina Celje bo investicijo začela izvajati v drugi polovici leta 2019 in z deli zaključila predvidoma v sredini leta 2020.

Gubčeva Lillekova

Izvedba investicije: 2019 - 2020
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje 
Višina investicije: 1.269.843,53  EUR 
Kvota evropskega financiranja: 594.237,61  EUR 

Kontaktne osebe: 

Evropsko sofinanciranje: Marjetka Črepinšek, Kabinet župana 
marjetka.crepinsek@celje.si, 03 42 65 666

Izvedba investicije: Marjana Palir, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo 
marjana.palir@celje.si, 03 42 65 804


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje