Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU
logo


Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar

Mestna občina Celje je v septembru 2018 na Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) vložila vlogo za operacijo Postavitev štirih postaj izposoje javnih koles na lokacijah: Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar.Vloga je izpolnila vse pogoje in merila javnega razpisa, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje operacije je enaka višini zagotovljenih sredstev, zato je operacija bila izbrana za sofinanciranje. Mestna občina Celje bo tako od Ministrstva za infrastrukturo v letu 2019 prejela 81.680,00 EUR nepovratnih sredstev za izbrano operacijo. V decembru 2018 smo iz MZI prejeli sklep o sofinanciranju operacije.

Osnovni namen investicije je postavitev 4 postaj javnega sistema izposoje koles, s tem povečati delež kolesarjenja v mestu in tako zmanjšanja emisije nevarnih snovi v zraku in toplogrednih plinov v zrak v centru mesta ter s tem vplivati na izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev v mestu.

Postavitev postaj zajema ureditev štirih postaj za izposojo koles s po 10 priklopnimi mesti in nakup 40 električnih koles. Postaje so umeščene ob pomembnejše generatorje prometa in od njih niso oddaljene več kot 150 m, obenem pa so več kot 200 m oddaljene od drugih postaj.

Vrednost celotnega projekta znaša 228.029,56 EUR od tega je sofinancirano 81.680,00 EUR, kar znaša 35,82 odstotkov. Iz sredstev Kohezijskega sklada bo zagotovljenih 85 odstotkov, 15 odstotkov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike.

Mestna občina Celje bo v spomladanskih mesecih 2019 začela izvajati investicijo, ki bo končana predvidoma jeseni istega leta.

4nove

Izvedba investicije: 2019
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 228.029,56 EUR
Kvota evropskega financiranja: 81.680,00 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Izvedba investicije: Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje