Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO sloganMreža kolesarskih povezav, ki smo jo v Mestni občini Celje začeli urejati februarja 2020, bo omogočila prijetno in varno kolesarjenje. Do konca leta 2021 bomo uredili 44 odsekov, na katerih bo 30,4 kilometra obojestranskih kolesarskih povezav. 

Nekatere že obstoječe odseke bomo zgradili na novo, nekatere bomo obnovili, na nekaterih obstoječih cestah pa označili talne obeležbe. Kjer je potrebno, sočasno obnavljamo vodovod, kanalizacijo, nizkonapetostne električne in telekomunikacijske kable, postavljamo javno razsvetljavo in gradimo pločnike. V sklopu projekta Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje bomo izvedli hortikulturno ureditev na odseku Ulice Janeza Cvirna, postavili šest tabel za promocijo trajnostne mobilnosti, tri števce kolesarjev in tri servisna stojala. Gradbena dela izvaja podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu.
.
Mreza kolesarskih povezav
(foto: Gregor Katič)ZEMLJEVID pri kolesarskih povezavah

Izvedba investicije: 2020 in 2021
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje

Višina investicije: 2.461.121 EUR 
ESRR: 1.155.967 EUR
RS: 288.991 EUR 

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje:
Anija Pukl, Kabinet župana
anija.pukl@celje.si

Izvedba investicije:
Saša Lupše, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
sasa.lupse@celje.si

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje