Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje

Mestna občina Celje si želi izboljšati povezanost urbanih območij z njihovim zaledjem, s čimer se bodo zmanjšali prometni zastoji, izboljšala kakovost življenjskega prostora v urbanih območjih in povečala prometna varnost. Cilj ureditve mreže kolesarskih povezav je vzpostavitev privlačnega in varnega kolesarskega omrežja na območju občine do leta 2022, dograditev obstoječe kolesarske infrastrukture, povečanje deleža kolesarjev ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. Investicija, ki predvideva približno 30 kilometrov novih kolesarskih povezav v mestu in ustrezno servisno opremo, je ocenjena na 2,4 milijona EUR, občina pa pričakuje nepovratna sredstva v višini 1,4 milijona EUR s strani evropskih strukturnih skladov in državnega proračuna.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje