Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

P+R Ulica XIV. divizijeSistem vozlišča P+R (Park and Ride – Parkiraj in se pelji) na Ulici XIV. divizije v Celju, ki je v drugi polovici maja 2020 začel poskusno obratovati, smo 6. julija uradno predali namenu. Prvi tovrstni sistem v Celju ponuja možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles KolesCE. Opuščeno in premalo izkoriščeno območje na južnem robu celjske železniške postaje, kjer so še pred nekaj leti stale stare in povsem dotrajane garaže, smo preuredili v kakovostno, funkcionalno in za uporabnike privlačno urbano površino. Naložba znaša 445.067,86 evrov. 229.260,81 bomo dobili iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ostali denar pa smo zagotovili v občinskem proračunu.

Sistem vozlišča P+R smo začeli graditi poleti 2019. Konec leta smo zaključili z gradbenimi deli, spomladi 2020 pa smo začeli nameščati opremo. Zgradili smo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta so namenjena invalidom, štiri pa polnjenju električnih avtomobilov. Neposredno ob parkiriščih smo postavili 36 stojal za kolesa v sistemu javne izposoje koles (KolesCE). Postavili smo tudi servisno stojalo za nujna popravila koles, varovano pokrito kolesarnico za pet koles, uredili osem parkirnih mest za avtodome, namestili polnilno postajo za električne avtomobile in zasadili nova drevesa.

Evropska unija je iz Kohezijskega sklada sofinancirala izgradnjo park and ride parkirišč predvsem zato, da bi zmanjšali potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšali dolžino poti, ki jo opravimo z osebnimi vozili v samem centru mesta, zmanjšali število vozil v mestnih središčih ter optimizirali stroške prevozov in s tem pospešili razvoj javnega potniškega prometa. Številni vozniki v razvitih evropskih mestih so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da sistem vozlišča P+R prinaša veliko prednosti. Uporabnikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja, torej t. i. zadnji kilometer do službe, javnih ustanov, trgovin, gostiln, tržnice ali turističnih znamenitosti opravijo s kolesom oziroma z drugo trajnostno obliko prevoza kot je denimo javni avtobusni potniški promet. Tovrstna parkirišča na obrobju mest pa seveda vplivajo tudi na zmanjšanje izpustov in hrupa, kar v mestnih središčih zagotavlja večjo kakovost bivanja.Foto: Gregor Katič


Izvedba investicije: 2020

Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 445.067,86 evrov
Višina evropskega financiranja: 229.260,81 evrov

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje