Zaključeni projekti

Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce

Logo EKP kohezijski sklad SLO slogan
www.eu-skladi.si

Mestna občina Celje je 26. novembra 2020  iz Upravne enote Celje prejela pravnomočno uporabno dovoljenje, na podlagi katerega smo naslednji dan v jutranjih urah za promet odprli skoraj 500 metrov dolg odsek nove severne vezne ceste, ki je s prometnega vidika za naše mesto izjemno pomemben. Severna vezna cesta zagotavlja najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bistveno razbremenjuje promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Ustrezna prometna infrastruktura na tem delu je zelo pomembna tudi zaradi nove stanovanjske soseske DN-10, ki je v fazi gradnje. 

S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce smo začeli jeseni 2019. Čeprav je bila gradnja zaradi slabo nosilnega terena, ki ga je bilo potrebno dobro utrditi, zahtevna, smo projekt zaključili v dobrem letu dni. Poleg izgradnje 493,5 metra dolgega novega odseka severne vezne ceste so bili v projekt vključeni tudi rekonstrukcija 212,3 metra dolgega odseka obstoječe Ceste na Ostrožno in izgradnja dveh novih krožišč.  

Prvo krožišče povezuje severno vezno cesto s Cesto na Ostrožno, drugo pa je zgrajeno na križanju s Cesto v Lokrovec. Pomembno je, ker na tem območju umirja promet in zagotavlja večjo prometno varnost ter večjo pretočnost. Ob obeh odsekih cest ( novi del severne vezne ceste in rekonstruiran odsek Cesta na Ostrožno) smo zgradili infrastrukturo za kolesarje in pešce ter namestili dve novi avtobusni postajališči, ki sta omogočili vzpostavitev mestnega potniškega prometa. V sklopu projekta smo uredili tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo, plinovod, telekomunikacijsko omrežje, postavili promocijske table in zasadili 119 javorjev.
Gradbena dela je izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje VOC Celje, d. o. o
 
Na novo zgrajeno severno vezno cesto smo navezali tudi most na Cesti v Lokrovec, ki smo ga sicer zgradili že v letu 2019. Pred tem je bil na tem mestu star in dotrajan most, ki je bil preozek in je stal prenizko nad vodotokom. Nov, sodoben most z obojestranskim pločnikom je protipoplavno ustrezen in višinsko prilagojen severni vezni cesti. Lokalnemu prometu osebnih vozil omogoča najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za bodočo stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10. Gradnja novega mostu je stala nekaj manj kot 264.000 eurov.  

Severna vezna cesta prva
Severna vezna cesta druga

(Foto: Gregor Katič)


Izvedba investicije: 2019 - 2020
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje 
Višina investicije:  1.7 miljona EUR 
Kvota evropskega financiranja: 504.531,81 EUR 

Kontaktne osebe: 
Evropsko sofinanciranje: Marjetka Črepinšek, Kabinet župana
marjetka.crepinsek@celje.si, 03 42 65 666

Izvedba investicije: Luka Budna, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo  luka.budna@celje.si, 03 42 65 624

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje