Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

Izgradnja severne vezne ceste

Mestna občina Celje si prizadeva za izgradnjo severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce. V sklopu investicije se najprej načrtuje izvedba nove navezovalne ceste za predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, postavitev avtobusnega postajališča na obeh straneh in ureditev površin za pešce in kolesarje. Zajemal bo tudi izgradnjo ceste v dolžini približno 450 metrov z levim pripadajočim pločnikom in obojestransko kolesarsko stezo. Cesta bo potekala ob potoku Koprivnica in se bo navezovala na cesto Janeza Cvirna. V sklopu tega se predvideva tudi zamenjava mostu na cesti v Lokrovec. Ocena celotne vrednosti projekta znaša skoraj 2 milijona EUR, računamo pa na uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskega Kohezijskega sklada.

Od krožišča v Novi vasi bo ob Koprivnici potekala nova severna vezna cesta 1

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje