Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja

V letu 2021 bo Mestna občina Celje začela z gradnjo prizidka k OŠ Hudinja, ki bo ustrezal vsem veljavnim predpisom in standardom ter bo zagotavljal kvalitetne pogoje za vzgojno-izobraževalo delo. 

Dvanajst metrov širok in 38 metrov dolg prizidek bo umeščen na severovzhodno stran in ne bo posegal v odprti, zastekljeni del avle, ki bo v vseh etažah še vedno naravno osvetljena.  V prizidku bo 12 novih učilnic, 5 kabinetov ter stopnišče. Med obstoječim in novim traktom je predviden pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolovom in podaljšanimi garderobami. V okviru projekta bomo  poskrbeli tudi za zunanjo ureditev šole, ki se sicer lahko pohvali z izjemno lepo okolico. Ob dovozni cesti bomo uredili parkirišča za dostavo otrok in za invalide, pred šolo pa plato.

Osnovna šola Hudinja je bila zgrajena leta 1959 po načrtih arhitekta Emila Navinška, ki je znan kot avtor brezkoridorne zasnove šolskih stavb, v katerih se prostrane avle v vseh etažah navezujejo na učilnice in ostale šolske prostore. Zgradba že v sami zasnovi ne ustreza potrebam izvajanja pouka po triadah. Čeprav smo pred približno dvajsetimi leti poleg nove telovadnice zgradili prizidek s tremi učilnicami in kabineti, je šola z leti postala pretesna. Število otrok v šolskem okolišu je od leta 2007 vztrajno naraščalo in v letu 2016 doseglo vrh. Dodatni prostori so postali nujno potrebni tudi zaradi sodobnih oblik poučevanja, zaradi katerih je prišlo do spremenjenega predmetnika in delitve učencev v skupine. 

OŠ Hudinja

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje