Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja

Nov prizidek k Osnovni šoli Hudinja smo namenu predali 16. marca 2022. S tem smo odpravili dolgoletno prostorsko stisko in zagotovili odlične pogoje za vzgojno-izobraževalno delo.

Osnovna šola Hudinja je z dvonadstropnim prizidkom pridobila 1.453 kvadratnih metrov novih prostorov oziroma 12 novih, svetlih, sodobnih učilnic, 5 kabinetov in ostale spremljajoče prostore. V sklopu projekta smo obnovili tudi 334 kvadratne metre površin v 63 let stari šolski zgradbi. Nekatere učilnice v pritličju smo preuredili v garderobe, dve učilnici smo preuredili v učilnico tehnike in likovnega pouka, eno pa v učilnico za gospodinjstvo. Med obstoječim in novim traktom smo zgradili pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolovom ter podaljšanimi garderobami. Pred šolski poslopjem smo uredili tudi parkirišča za dostavo otrok in za invalide ter plato.

Čeprav je v Mestni občini Celje na vseh področjih zelo veliko želja in potreb, smo se zavedali, da je gradnja prizidka k OŠ Hudinja naša prednostna naloga. Mestni svet Mestne občine Celje je leta 2018 sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, ki je omogočil širitev objekta. V letu 2019 se je začela izdelava idejnega projekta, v letu 2020 pa je bila zbrana in pripravljena vsa potrebna dokumentacija.

Gradnja se je začela 6. januarja 2021 in je kljub epidemiji potekala skoraj nemoteno. Sprva smo načrtovali, da bo končana že decembra lani, vendar se je uraden zaključek del zaradi objektivnih okoliščin podaljšal za dober mesec dni. 21. januarja letos je bil opravljen tehnični pregled objekta, prejšnji teden smo dobili uporabno dovoljenje, danes pa smo se vsi skupaj veselili ob novem zgodovinskem mejniku šole, ki bo vplival na sedanjo generacijo otrok in še mnoge druge.

Vrednost projekta Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja znaša 2.250.810 evrov. Od EKO sklada bomo letos prejeli 397.699 evrov nepovratnih finančnih spodbud. Prijavili smo se tudi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo lani septembra prejeli sklep o izboru predlogov dodatnih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2022-2024. Januarja letos smo sprejeli sklep in pogodbo, po kateri bomo še v letošnjem letu prejeli 1.007.439 evrov.

oshudinjaFoto: Gregor Katič in Aljoša Vornšek

EKO SKLAD horizontalni color 1
M logo 1

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje