Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU
logo


Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje

Mestna občina Celje je aprila 2018 na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, vložila vlogo za projekt Energetska sanacija javnih objektov Mestne občine Celje. Projekt zajema energetske sanacije osmih javnih objektov v Celju s pomočjo javno zasebnega partnerstva, in sicer štirih osnovnih šol (OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija in II. OŠ Celje), treh vrtcev (Vrtec Zarja-enota Živ Žav, Vrtec Zarja-enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve-enota Mavrica) in Celjskega doma.

V mesecu marcu sta župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in direktor javnega podjetja Energetika Celje mag. Aleksander Mirt podpisala koncesijsko pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za celovito energetsko sanacijo osmih javnih objektov v Celju. V drugi polovici meseca junija je Ministrstvo za infrastrukturo Mestni občini Celje dodelilo 1.600.460,51 EUR sredstev sofinanciranja.

Vrednost celotne investicije energetske sanacije osmih javnih objektov znaša 4.054.573,16 EUR z DDV. Energetika Celje bo kot zasebni partner za izvedbo projekta zagotovila nekaj več kot polovico predvidenih finančnih sredstev (cca. 1,9 milijona EUR). Preostanek sredstev v višini cca. 450.000 EUR bo Mestna občina Celje zagotovila iz proračuna.

Ukrepi energetske sanacija so različni na posameznih stavbah, zajemajo pa tako organizacijske kot fizične ukrepe:
  • toplotno zaščito ovoja stavbe
  • menjavo energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva
  • zamenjavo razsvetljave in namestitev senzorjev gibanja
  • posodobitve ogrevalnih in prezračevalnih sistemov (posodobitev kotlovnic, namestitev termostatskih ventilov s termostatskimi glavami, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ...)
  • v nekaterih primerih namestitev toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode, izvedbo toplotne zaščito stropa ter toplotne zaščite tal
  • energetski monitoring
  • izobraževanje in namestitev obvestilnih tabel …

Zajamčeni prihranki za vseh 8 objektov na leto znašajo cca. 175.000 EUR (višina prihrankov v celotni pogodbeni dobi bo znašala cca. 2 mio EUR). Mestna občina Celje bo ob zaključku projekta imela več kot 25.000 m2 skupne tlorisne površine energetsko prenovljenih stavb. Energetsko pogodbeništvo ne pomeni zgolj enkratne investicije koncesionarja, ampak njegovo zagotavljanje predvidenih prihrankov in vzdrževanje vseh osmih objektov za celo dobo trajanja pogodbe, to je 15 let. Učinkovita raba energije v javnih stavbah dolgoročno vpliva na manjši ogljični odtis, izboljšano bivalno oz. delovno okolje, ter omogoča prihranke pri vzdrževanju.


Sporočila za medije:


OB1OB1 - Celjski dom

OB2OB2 - OŠ Hudinja

OB3OB3 - Vrtec Zarja, enota Živ žav

OB4OB4 - Vrtec Zarja, enota Iskrica

OB5OB5 - Vrtec Anice Černejeve, enota Mavrica

OB6OB6 - IV. OŠ Celje

OB7OB7 - OŠ Glazija Celje

OB8OB8 - II. OŠ Celje

Izvedba investicije: 2018 in 2019
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 4.054.573,16 EUR
Kvota evropskega financiranja: 1.600.460,51 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Izvedba projekta: mag. Barbara Gorski, Oddelek za družbene dejavnosti 
barbara.gorski@celje.si, 03 42 65 853

Izvedba projekta, zasebni partner: mag. Evgen Zgoznik, Energetika Celje 
evgen.zgoznik@energetika-ce.si, 03 42 53 320

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje