Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani
logo


Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v MOC

Mestna občina Celje je v novembru prejšnje leto na Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) vložila vlogo za operacijo Ukrepi za izboljšanje kolesarskega prometa in javnega potniškega prometa v MOC. Vloga je izpolnila vse pogoje in merila javnega razpisa, višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje operacije je enaka višini zagotovljenih sredstev, zato je operacija bila izbrana za sofinanciranje. Mestna občina Celje bo tako od Ministrstva za infrastrukturo v letu 2018 prejela 745.339,92 EUR nepovratnih sredstev za izbrano operacijo. V maju 2018 smo z MZI sklenili pogodbo o sofinanciranju operacije.

V okviru projekta bomo izvedli ukrepe, ki bodo kolesarskemu in javnemu potniškemu prometu zagotovili potreben razvoj in postavitev pripadajoče infrastrukture. Za potrebe javnega sistema izposoje koles bomo kupili 100 koles, od katerih bo 66 klasičnih ter 34 električnih. Za izboljšanje kolesarske infrastrukture bomo postavili 17 postaj javnega sistema izposoje koles ter vzpostavili programsko opremo za podporo in delovanje sistema. Gradnja in rekonstrukcija avtobusnih postajališč bo vključevala izvedbo enostranskega postajališča na Levstikovi ulici z vključeno postavitvijo nadstrešnice in urbane opreme, izvedbo obojestranskega postajališča na Čopovi ulici (ena stran v smeri Lave, druga v smeri centra mesta), postavitev nadstrešnic in urbane opreme na 17 obstoječih postajališčih ter montažo 42 prikazovalnikov (od tega treh velikih) namenjenih obveščanju potnikov o prihodih avtobusov.

Vrednost celotnega projekta znaša 1.396.942,00 EUR od tega je sofinancirano 745.340,00 EUR, kar znaša 53,36 odstotkov. Iz sredstev Kohezijskega sklada bo zagotovljenih 85 odstotkov, 15 odstotkov pa iz slovenske udeležbe kohezijske politike.

Mestna občina Celje bo v poletnih mesecih 2018 začela izvajati investicije, ki bodo končane predvidoma jeseni istega leta.

Lokacije postajališč sistema izposoje koles:
1

Lokacije novih postajališč JPP:
2
Lokacije postavitve nadstrešnic:
3
Lokacije postavitve prikazovalnikov voznih redov:
4

Izvedba investicije: 2018
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 1.396.942,06 EUR
Kvota evropskega financiranja: 745.339,92 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Izvedba investicije: Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

Izvedba investicije: Urška Zagožen, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
urska.zagozen@celje.si, 03 42 65 803

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje