Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU
180522 PRP LEADER EU SLO barvni s


Ureditev skakalnic in pripadajočih objektov Šmartinsko jezero

Mestna občina Celje bo s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v letih 2018 in 2019 na Šmartinskem jezeru zgradila dve novi skakalnici, hkrati pa bo postavila še tribuno za gledalce, trampolin in servisni objekt. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je namreč izdala odločbo, s katero je Mestni občini Celje odobrila 103.477,87 evrov nepovratnih sredstev iz pod ukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Projekt, ki je sicer ocenjen na 150.863,68 evrov, bo zagotovo prispeval k večjemu število obiskovalcev Šmartinskega jezera, pestrejši športno - rekreacijski ponudbi, oživitvi podeželskega zaledja in med drugim tudi k večji prepoznavnosti regije. Ostali del potrebnega denarja bomo zagotovili v občinskem proračunu.

Splošni cilji operacije so skladni z načrti razvoja Šmartinskega jezera z zaledjem kot tudi z sprejetim Državnim lokacijskim načrtom. Ti cilji so:
 • razvoj nad regionalne atrakcije kot ključni turistični produkt,
 • optimizacija športnih, rekreacijskih in prostočasnih ponudb za Celjane in širše v regiji,
 • oživitev podeželskega zaledja,
 • razvoj kmečkega turizma,
 • zvišanje prepoznavnosti regije.

Specifični cilji operacije so:
 • promocija podeželja, 
 • izboljšanje športno rekreacijske ponudbe ob Šmartinskem jezeru, 
 • dviganje zavesti o vrednosti  in bogastvu naravnega okolja, 
 • dvig informiranosti prebivalcev območja  ter zunanjih obiskovalcev o možnostih, ki jih ponuja lokalno okolje.

V okviru projekta bodo izvedena sledeča dela:
 • odstranitev obstoječe velike skakalnice,
 • rekonstrukcija obstoječe male skakalnice v veliko skakalnico,
 • novogradnja male skakalnice in stopnic za izhod iz vode,
 • izvedba odcepa na obstoječem vodovodu z odštevalnim števcem v vodomernem jašku za potrebe pršenja (močenja) drsne ploskve skakalnic,
 • izvedba NN priključka,
 • rekonstrukcija trampolina,
 • novogradnja servisnega objekta (dim. 6,60 x 4,40 m),
 • novogradnja tribun in podesta ob servisnem objektu,
 • izvedba fekalnega kanalizacijskega priključka,
 • izgradnja rampe za rolkanje ''half-pipe''.

Poleg investicijskih vlaganj v fizično izvedbo, bodo izvedene tudi programske vsebine:
 • izvedba fotografske delavnice – lepote podeželja LAS skozi oči podeželske mladine
 • izdelava spletne strani
 • postavitev razstavnih panojev
 • fotografska razstava
 • organizacija otvoritvenega dogodka
 • novinarska konferenca, članki, promocijski materiali.


20171109 152851

web 1

DJI 0026

ODPIRAMO NOVI SKAKALNICI ZA AKROBATSKE SKOKE V VODO
ŠMARTINSKO JEZERO, ČETRTEK, 27. JUNIJ, 17.00
Skočimo skupaj. 
LETAK

Izvedba investicije: 2018
Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina investicije: 235.000,00 EUR
Kvota evropskega financiranja: 103.477,87 EUR

Kontaktne osebe:
Evropsko sofinanciranje: Sandi Marzidošek, Kabinet župana
sandi.marzidosek@celje.si, 03 42 65 724

Izvedba gradnje: Barbara Kovačič, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
barbara.kovacic@celje.si; 03 42 65 610

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje