Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

IMEAS

170424 imeas rgb logo 2 s

S pomočjo projekta IMEAS (Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space) bodo projektni partnerji ustvarili nov celostni pristop za izboljšanje sposobnosti načrtovanja celostnih in trajnostnih energetskih politik in izbrali ukrepe in inštrumente za njihovo izvajanje.

Mestna občina Celje je od 1. novembra uraden partner v projektu IMEAS, ki ga sofinancira transnacionalni EU Interreg program Območje Alp. V projektu bo do 30. junija 2019 sodelovalo 12 projektnih partnerjev iz 7 evropskih držav: Italije, Avstrije, Francije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije.

V okviru projekta bodo partnerji delali zlasti na usklajevanju spodbud, ki pospešujejo postopek odločanja, na večdimenzionalni integraciji ter na krepitvi zmogljivosti, ki so potrebne za učinkovite procese energetskega načrtovanja in izvajanja. S tem bodo ustvarili nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij za načrtovanje celostnih in trajnostnih energetskih politik, hkrati pa pripomogli k izbiri pravih ukrepov ter instrumentov za njihovo izvajanje.

Končni cilj projekta je sooblikovanje učinkovitega nizko-ogljičnega energetskega modela za območje Alp.

Specifična cilja:
  • oblikovanje integriranega pristopa in skupnih orodij za celovito energetsko planiranje,
  • povečanje zmožnosti lokalnih oblasti in sektorskih agencij, da prepoznajo in planirajo ustrezne strategije in politike.

Proračun Mestne občine Celje za 32-mesečno sodelovanje v projektu znaša 55.020,32 €, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval do 85 % nepovratnih sredstev (46.767,27 €).


Predvidena dodana vrednost projekta za MOC je:
  • preizkušanje in uvajanje metod in ukrepov celovitega energetskega planiranja, razvitih skozi trajanje projekta, ki jih bo moč vključiti v proces priprave celostnih strategij,
  • biti član pilotnih mest za uvedbo ukrepov celovitega (energetskega) planiranja, s čimer bi postali vodilna skupnost in primer dobre prakse za ostala mesta in občine v regiji, kot tudi širše.

Dogodki in aktivnosti v sklopu projekta:


Tekoče aktivnosti v okviru projekta IMEAS je mogoče spremljati tudi na uradni spletni strani projekta http://www.alpine-space.eu/imeas.

170405 IMEAS group photo Dornbirn sMestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje