Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

ReSites

resites
Projekt ReSites (Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in central Europe) bo izboljšal celovito okoljsko sanacijo in upravljanje degradiranih industrijskih ter ostalih mestnih območij.

Mestna občina Celje je od 1. junija 2016 uraden partner transnacionalnega EU Interreg Central Europe sofinanciranega projekta ReSites. V projektu bo do 31. maja 2019 sodelovalo 11 partnerjev iz Italije (mesto Benetke je vodilni partner), Nemčije, Poljske, Hrvaške in Slovenije. V okviru projekta želimo partnerji z razvojem strategij in ustreznih orodij, temelječih na vključujočem trajnostnem pristopu, izboljšati okoljsko sanacijo in upravljanje degradiranih industrijskih ter ostalih mestnih območij. S tem bomo doprinesli k izboljšanemu poznavanju celostnega okoljskega in ekonomskega upravljanja z degradiranimi območji, okrepili zmogljivost javnega sektorja za načrtovanje in izvajanje regeneracije degradiranih območij ter razvili trajnostne ukrepe in orodja za učinkovitejše okoljsko načrtovanje.

Triletni proračun Mestne občine Celje za aktivno sodelovanje v projektu znaša 318.465,00 €, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval do 85 % nepovratnih sredstev. Za Mestno občino Celje je projekt pomemben, ker imamo v okviru predvidenega proračuna zagotovljenih kar 50 % sredstev za izvajanje konkretnih okoljskih raziskav na pilotnem območju stare Cinkarne. S sredstvi želimo v prvi fazi detajlno raziskati globinsko onesnaženost celotne zemljine na tem območju, vključno s kakovostjo podtalne vode. Na osnovi dobljenih rezultatov bomo v drugi fazi konkretno testirali najustreznejše okoljske metode za odpravo pričakovane onesnaženosti zemljine in na osnovi rezultatov pripravili variantne študije možnih okoljskih in ekonomskih revitalizacij celotnega območja.

Od 5. do 7. julija 2016 je v Mestrah in Benetkah potekal uvodni Kick-off sestanek vseh projektnih partnerjev z namenom usmeritve dela na projektu v prvih šestih mesecih in mednarodni seminar na temo upravljanja z degradiranimi območji, v okviru katerega je vodja projekta ReSites na Mestni občini Celje, Peter Medved, predstavil vsebino in rezultate EU Central Europe projekta URBAN-SMS, ki se je ukvarjal z inovativno strategijo rabe in upravljanja s tlemi in nepozidanimi zemljišči v mestih.

Tekoče aktivnosti v okviru projekta ReSites je že mogoče spremljati preko družabnega omrežja Facebook na podstrani https://www.facebook.com/ReSites/, kot tudi na uradni spletni strani projekta http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ReSites.html.

pristanie

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje