Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
PROJEKTI V TEKU

GreenerSites

GreenerSites CMYK
Projekt GreenerSites se je začel 1. junija 2016 pod imenom ReSites. V juniju 2017 se je moral preimenovati. V njem sodeluje 11 partnerjev iz 5 evropskih držav, med njimi tudi Mestna občina Celje. Vodilni partner projekta je Citta di Venezia (mesto Benetke) iz Italije.

Glavni cilj projekta GreenerSites je izboljšanje celovite okoljske sanacije in upravljanja degradiranih industrijskih ter ostalih mestnih območij z razvojem strategij in ustreznih orodij, ki temeljijo na vključujočem trajnostnem pristopu.

S tem bomo:
 • prispevali k boljšemu poznavanju celostnega okoljskega in ekonomskega upravljanja z degradiranimi območji,
 • okrepili zmogljivost javnega sektorja za načrtovanje in izvajanje regeneracije degradiranih območij,
 • prispevali k čistejšim, bolj zdravim in privlačnim funkcionalnim urbanim območjem (FUO).

Za Mestno občino Celje je projekt pomemben, ker imamo v okviru predvidenega proračuna zagotovljenih skoraj 50 % sredstev za izvajanje konkretnih okoljskih raziskav na pilotnem območju stare Cinkarne.

S sredstvi za raziskave bomo:
 • v prvi fazi:
  • pridobili dodatne informacije o potencialni globinski onesnaženosti celotne zemljine,
  • pridobili karto onesnaženosti vrhnjega sloja tal na podlagi najnovejših znanstvenih metod geointerpolacije,
  • začeli z monitoringom značilnosti in kakovosti podtalne vode.
 • v drugi fazi:
  • testirali najustreznejše okoljske metode za odpravo onesnaženosti zemljine,
  • pridobili variantne študije možnih okoljskih in ekonomskih revitalizacij celotnega območja.

Tekoče aktivnosti v okviru projekta GreenerSites je mogoče spremljati preko družabnega omrežja Facebook na podstrani https://www.facebook.com/ReSites/, kot tudi na uradni spletni strani projekta http://www.interreg-central.eu/Content.Node/GreenerSites.html.


Dogodki in aktivnosti v sklopu projekta:

Novice projekta GreenerSites:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje