Zaključeni projekti

projekt-prenova-smj-glava

Prenova starega mestnega jedra Celja


Celje, 18. september 2014 - Leta 2012 je Mestna občina Celje pričela s prenovo starega mestnega jedra Celja in avgusta 2014 uspešno zaključila drugi projekt obnove, s katerim je dokončana ureditev tako imenovanega mestnega križa Stanetove in dela Prešernove ulice s Krekovim in Glavnim trgom ter delov navezovalnih ulic. Ulice in trgi so na novo tlakovani, izvedena je nova javna razsvetljava ter nameščena nova urbana oprema, sočasno se je zamenjala tudi dotrajana komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura.


Dela so bila izvedena v sklopu dveh evropskih projektov, in sicer Obnova dela starega mestnega jedra v Celju in Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju z izjemo prezentacije pred objektoma Glavni trg 17 in 17 a, ki  bo izvedena naknadno.

Predmet obeh projektov je bila izvedba krajinske arhitekture s tlakovanjem, urbana oprema, javna razsvetljava, energetski razvodi, elektro-kabelska kanalizacija, vodovod, plinovod ter pripadajoči hišni priključki.

V sklopu obeh operacij je skupaj izvedenih:
-        cca.13.200 m² urejenih površin,
-        cca. 980 m vodovodnega omrežja,
-        cca. 1080 m plinovodnega omrežja,
-        cca. 1750 m kanalet za odvodnjavanje meteornih vod,
-        vgrajenih 59 kom novih luči za javno razsvetljavo vključno s kandelabri ter 33 kom 
         ostalih vgradnih svetilk javne razsvetljave,
-        19 kom klopi,
-        31 kom košev za smeti,
-        24 kom stojal za kolesa,
-        15 kom drevesnih rešetk,
-        176 kom stebričkov za omejevanje prometa,
-        9 kompletov potopnih stebričkov za omejitev prometa na sledečih ulicah: Ul. XIV.
         divizije, Razlagovi ulici, Prešernovi ulici, Lilekovi ulici, Gubčevi ulici in Savinovi ulici.

Oba projekta sta bila sofinancirana iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Skupaj pomenita investicijo v višini 7,6 milijonov evrov, od tega 4 milijonov evrov evropskih sredstev in 362 tisoč evrov po Zakonu o financiranju občin (ZFO) oz. skupaj 4,4 milijona evrov zunanjih virov.


Mestno jedro Celja s prenovo sije v še lepši podobi

S prenovo je mesto pridobilo mnoge privlačne ambiente za prireditvene prostore in gostinske vrtove, fontano, korita za cvetlice, klopce za posedanje in dva pitnika. Trije najpomembnejši trgi mesta - Trg pred Metropolom, Glavni trg in Krekov trg – so s celovito prenovo postali privlačen prireditveni in gostinski prostor za številne družabne, kulturne in turistične dogodke ter s tem postali središča mestnega dogajanja. Med izvedbo del smo postali bogatejši tudi za arheološka odkritja izjemnega kulturnega in zgodovinskega pomena, določila pa se je tudi nova prometna ureditev. 
5. septembra 2014 je Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot z uradnim odprtjem prenovljene mestne površine simbolično predal v uporabo Celjankam, Celjanom ter drugim obiskovalcem mesta in ob tem poudaril:

»Prenova starega mestnega jedra je eden največjih posegov v življenje in delovanje mesta. Gre za največjo in najpomembnejšo investicijo zadnjih let, zahtevno ne le s finančnega vidika, ampak zlasti tudi z vidika obsežnosti del in vloženega strokovnega znanja. Dejstvo je, da je mesto ves čas prenove živelo svoje življenje, kar nas upravičeno navdaja s samozavestjo, da smo sposobni izpeljati tudi najzahtevnejše projekte. Rezultat tega dela je danes pred nami, ko celjske ulice in trgi sijejo v novi, lepi, prenovljeni podobi. A se z zaključkom teh del se zavedamo, da prenova starega mestnega jedra še zdaleč ni končana, saj nas v prihodnje čaka še "vsebinska prenova" mestnega jedra - da mestu vdahnemo pestre vsebine in še več življenja.«

 
 • IMG_3294
 • IMG_3314
 • IMG_3317
 • IMG_3331
 • IMG_3332
 • IMG_3338
 • IMG_3341
 • IMG_5826
 • IMG_5828
 • IMG_5863
 • IMG_5872
 • IMG_5999
 • IMG_6024 - Kopija
 • IMG_6026
 • IMG_6031
 • IMG_6049
 • IMG_6468Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje