Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Zaključeni projekti

 
MOC logoSklad za regionalni razvoj

Povezava na spletno stran OU:
http://www.eu-skladi.si


Naziv projekta: Obnova dela starega mestnega jedra v Celju


Kratek opis operacije: Operacija Obnova dela starega mestnega jedra v Celju je zajemala celotno obnovo Krekovega trga, dela Gubčeve in Razlagove ulice, del Stanetove ulice do Cankarjeve ulice, del Prešernove ulice do slaščičarne Zvezda, Linhartovo ulico, del Savinove ulice z delom Prešernove ulice in del Lilekove ulice

Nove ureditve zajemajo obnovo dotrajanih javnih odprtih površin, zamenjavo tlakov in dreves, obnovo javne razsvetljave in dela urbane opreme ter pripravo priključnih mest za prireditvene odre. Sočasno se je zamenjala tudi dotrajana komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura. 

Gradnja je potekala od aprila 2012 do avgusta 2013.


V sklopu Obnove dela starega mestnega jedra
je skupaj izvedenih:

 • 7.263,43 m² tlakovanih površin,
 • 660 m vodovodnega omrežja,
 • 710 m plinovodnega omrežja,
 • vgrajenih 30 kom novih luči s kandelabri za javno razsvetljavo ter 25 kom ostalih vgradnih svetilk javne razsvetljave,
 • 1050 m kanalet za odvodnjavanje meteornih vod,
 • 15 kom klopi,
 • 22 kom košev za smeti,
 • 18 kom stojal za kolesa,
 • 5 kom drevesnih rešetk,
 • 59 kom stebričkov za omejevanje prometa,
 • 6 kompletov potopnih stebričkov za omejitev prometa na sledečih ulicah: Ul. XIV. divizije, Razlagovi ulici, Prešernovi ulici, Lilekovi ulici, Gubčevi ulici in Savinovi ulici.


Krekov trg je razširjen v enotno površino trga od objekta železniške postaje do stika s Prešernovo ulico in ohranja historičen značaj. Z novo ureditvijo je postal primerno mesto za gostinske vrtove ter organizacijo večjih družabnih dogodkov, kot so koncerti in prireditve. Osrednji element trga je  fontana,  ob kateri je nameščenih več klopi za posedanje. Svoje mesto na trgu je ponovno  dobila svetovno znana popotnica Alma Karlin.  Ker je Krekov trg vstopna točka v mestno jedro, je ob glavnem vhodu v Celjsko hranilnico umeščena trojna informacijska tabla.

S trga je razširjen prehod za pešce do železniške postaje. Prevoznost trga je omogočena le avtobusom za goste hotela Evropa ter interventnim vozilom. 

  IMG 5818                        (Foto: M. Jambriško)

Razlagova ulica je delno zaprta za promet in je z novo tlakovano površino postala prijeten predprostor pred hotelom Evropa in Celjskim domom. 

Gubčeva ulica je smiselno vključena v prenovljeno peš cono starega mestnega jedra in nudi privlačen ambient gostinskemu lokalu. Tukaj je ponovno postavljen steber za plakatiranje, na voljo pa je tudi nekaj parkirnih mest za taksiste.
Gubeva                              (Foto: M. Jambriško)

  
V Stanetovi ulici je urejena infrastruktura za postavitev stojnic ob raznih sejemskih prireditvah, postavljene pa so tudi nove klopi.
Stanetova                              (Foto: M. Jambriško)

Na Prešernovi ulici je bil v bližini novo tlakovane zvezde odkrit delno ohranjen vodnjak z vtisnjenim grbom iz treh zvezd in letnico 1781 na kroni vodnjaka, katerega izvor sega v antično ali poznorimsko obdobje. V sedanji prezentaciji so kamniti deli sestavljeni iz originalno ohranjenih, restavratorsko obdelanih kamnitih kosov, manjkajoče dele pa zapolnjujejo kosi izdelani iz belega marmorja. Ulica pa nudi prijeten ambient za manjše gostinske vrtove.
                                                                                                        
Obnovljena Savinova ulica je postala privlačen dostop do tržnice in nudi ambient za gostinski vrt. Ponovno so bila zasajena tri drevesa.
Savinova1                               (Foto: M. Jambriško)

 Odkriti so bili ostanki rimske ceste, ki so bili prepeljani v hrambo v Pokrajinski muzej v Celju. Potek rimske ceste je od objekta Rimljanka v Savinovi ulici preko Prešernove ulice z zaključkom v Ozki ulici označen z medeninastimi vložki v kamnit tlak. Prehod rimske ceste je na Prešernovi ulici obojestransko označen z napisom RIMSKA CESTA - CARDO MAXIMUS, vlitim v izrezane kamnite plošče. 


Datum začetka in konca operacije:
4.1.2010-31.12.2013

Naziv upravičenca: Mestna občina Celje
Višina skupnih stroškov operacije: 4.143.861 evrov
Kvota evropskega financiranja: 2.525.143 evrov
Delež po Zakonu o financiranju občin (ZFO): 237.727 evrov

Kontaktne osebe   


Evropsko sofinanciranje:
mag. Saša Heath-Drugovič, podsekretarka za evropske zadeve, Kabinet župana

Vodji projekta:
Ana Trunkl, višja svetovalka za investicije na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo
Aleš Volf, svetovalec v Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

 • IMG_3294
 • IMG_3314
 • IMG_3317
 • IMG_3331
 • IMG_3332
 • IMG_3338
 • IMG_3341
 • IMG_5826
 • IMG_5828
 • IMG_5863
 • IMG_5872
 • IMG_5999
 • IMG_6024 - Kopija
 • IMG_6026
 • IMG_6031
 • IMG_6049
 • IMG_6468


Obvestila >>

 

 

 

krekov trg 03768

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje