Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV NAMER O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNINAMI

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje  objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo:

- predmet odsvojitve stavbno zemljišče parc. št. 1623, 1624 obe k.o. 1074 Spodnja Hudinja, ki je v lasti Mestne občine Celje, po vrednosti 317.940,00 EUR + DDV,

- predmet pridobitve stavbno zemljišče parc. št. 235/1, 236/1, 238/6 vse k.o. 1082 Teharje, ki je v lasti Republike Slovenije, po vrednosti 316.333,30 EUR + DDV.

Menjava zemljišč se izvede po zgoraj navedenih vrednostih z doplačilom razlike med vrednostima zemljišč v roku 30. dan po izdaji računa, ki se izstavi takoj po sklenitvi menjalne pogodbe. Plačilo razlike v kupnini v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.Za menjavo zgoraj navedenih zemljišč bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Celje.

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih ponudnikov, bo Mestna občina Celje pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravila pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Izjava o interesu za menjavo - ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku v vsebini, ki je v prilogi te namere. Izjava o interesu – ponudba se odda na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si. Pisna izjava o interesu za menjavo mora v vložišče, oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o zemljišču, ki je predmet menjave, je Aleksandra Rezar (e-naslov: aleksandra.rezar@celje.si, tel.:03/42 65 641).

Mestna občina Celje na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o menjavi predmetnih nepremičnin s ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 14.04.2021 - 04.05.2021

Priloge:

- namera-priloga (word)

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje