Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV NAMER O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNINAMI

Namera o prodaji premičnin

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja namero o prodaji premičnin:

1. osebno vozilo Renault Kangoo Kombibus, datum prve registracije 16. 5. 2002, Tip Kangoo Authentique 1,2 16 V, gorivo bencin, ročni menjalnik, 171000 prevoženih km in

2. osebno vozilo Citroën Berlingo, datum prve registracije 7. 8. 2001, Tip Berlingo Multispace 1,6i 16 V, gorivo bencin, 98930 prevoženih km.

Za prodajo zgoraj navedenih premičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Celje. Premičnine, ki so predmet prodaje, se prodajajo skupaj, nakup posameznih premičnin ni mogoč.

Izhodiščna skupna prodajna cena za nakup vseh premičnin znaša 1.336,00,00 EUR. Kupnino za predmetne premičnine plača izbrani ponudnik na podlagi sklenjene pogodbe, v roku 8 dni po izdaji računa, ki ga izda prodajalec po podpisu te pogodbe.

Ponudba za nakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge 1 te namere in se odda na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si. Pisna ponudba za nakup mora v vložišče, oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 19. 4. 2021 do 10. ure.

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Ponujena cena iz pogajanj je zavezujoča. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Premičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. Vse  stroške vezane na realizacijo pravnega posla, plača kupec.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih premičninah je Uroš Štorman (e-pošta: uroš.storman@celje.si , tel.št. : 03 42 65 670.

Mestna občina Celje na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji predmetnih premičnin z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Obdobje objave: 30.03.2021 - 19.04.2021

Priloge:

- Namera - priloga


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje