Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NAMERE O RAZPOLAGANJU Z NEPREMIČNINAMI

Namera o menjavi nepremičnin parc. št. 1274/4 k.o. Spodnja Hudinja

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja namero o menjavi nepremičnin parc. št. 1274/4 k.o. Spodnja Hudinja, ki je v lasti MOC, s parc. št. 1277/5 k.o. Spodnja Hudinja, ki je v privatni lasti. 

Za menjavo zgoraj navedenih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Menjalna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Celje.

Ponudba za menjavo mora vsebovati podatke o ponudniku. Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge 1 te namere in se odda na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov: mestna.obcina@celje.si. Pisna ponudba za menjavo mora v vložišče, oziroma na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Renata Poteko (e-naslov: renata.poteko@celje.si, tel.:03/42 65 604).

Mestna občina Celje na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o menjavi predmetnih nepremičnin s ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.

Priloge:

Obdobje objave: 2.12.2020 - 22.12.2020

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje