OKOLJE IN PROSTOR TER PROMET

Sanacija igrišč vrtcev v Celju


V povezavi z izvajanjem sanacije igrišč v celjskih vrtcih je  Nacionalni inštitut za javno zdravje objavil  na svoji spletni strani dne 18.11.2019 obvestilo občanom, v katerem je  med drugim tudi ocenil, da posebni ukrepi za zaščito okoliških prebivalcev, kjer se izvaja sanacija igrišč niso potrebni, saj izvajalci sanacije  igrišč izvajajo postopke za zmanjševanje prašenja ( vlaženje in zaščita gradbišča z ograjo, ipd).   Celotna vsebina obvestila je dostopna  v prilogi kot tudi  na njihovi spletni strani  https://www.nijz.si/sl/obvestilo-obcanom-ob-sanaciji-igrisc-vrtcev-v-celju .

Da bi zagotovili  čim manjšo izpostavljenost otrok  potencialno nevarnim kovinam v tleh  je Nacionalni inštitut za javno zdravje  objavil tudi Priporočila za ravnanje  v povezavi z zaščito otrok pri igri na otroških igriščih celjskih vrtcev (št. 1810-205/2019 (354) dne 25.9.2019 ). Ukrepi so pretežno  usmerjeni na ukrepanje v obdobju uporabe igrišča vrtca do zamenjave zemljine, ukrepe v času izvajanja sanacije igrišč, vključuje pa tudi priporočila staršem otrok, da ukrepe smiselno upoštevajo v domačem okolju.  Podrobnejša vsebina priporočil je razvidna v prilogi, dostopna pa je tudi na njihovi spletni strani 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_ravnanje_v_povezavi_z_zascito_zdravja_otrok_celjski_vrtci.pdf


Priložene datoteke:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje