Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

OKOLJE IN PROSTOR TER PROMET

Analiza vode iz Šmartinskega jezera

V letu 2018 smo pričeli z vzorčenjem vode iz Šmartinskega jezera v skladu s predpisano zakonodajo za kopalne vode v času poletne sezone (Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)). Vzorčenje je potekalo v 7 ponovitvah od meseca junija do avgusta. Rezultati analiz vode iz Šmartinskega jezera so v letu 2018 kazali dobro kakovost glede na mikrobiološke parametre. Fizikalno kemijski parametri niso odstopali od normale, prosojnost vode je bila le nekoliko zmanjšana zaradi kalnosti vode. Vidne nečistoče in prisotnost površinske gošče ni bilo zaznati v nobenem vzorčenju, prav tako ni bilo opaziti razrasti makroalg. Kisika je bilo v jezeru na površini dovolj, prisotnost mineralnih olj in fenolov pa ni bilo zaznati. Na podlagi analiz se ocenjuje, da je voda primerna za kopanje.V letu 2019 se je ponovno izvedlo vzorčenje in preiskave kopalne vode v Šmartinskem jezeru z namenom da se preveri ali voda ustreza kriterijem za naravne kopalne vode v skladu z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Monitoring je vključeval vzorčenje vode, izvedbo terenskih meritev (temperatura zraka in vode, pH vrednost, električna prevodnost (25°C), kisik, nasičenost s kisikom, prosojnost), terenska senzorična preskušanja (prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov ter oceno spremembe barve ter presojo prisotnosti površinske gošče in prekomerne razrasti makroalg) in mikrobiološka preskušanja vode (intestinalni enterokoki, Esherichia Coli) na enem merilnem mestu v 7 ponovitvah od meseca junija do avgusta. Rezultati so pokazali, da se je temperatura vode v času vzorčenja gibala med 24,7 in 27,0 °C. Pri povprečni vrednosti pH-ja 8,7
se je električna prevodnost (25°C) gibala med 188 μS/cm in 270 μS/cm. Glede na vrednotenje kakovosti kopalne vode za celinske vode v skladu z Uredbo se voda Šmartinskega jezera uvršča v razred »odlična kakovost« in je primerna za kopanje.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje