OKOLJE IN PROSTOR TER PROMET

Analiza vode iz Šmartinskega jezeraV letu 2022 smo izvajali vzorčenje vode iz Šmartinskega jezera v času poletne sezone in preverjali skladnost vzorcev s predpisano zakonodajo za kopalne vode (Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda, Uradni list RS, št. 25/08 in 44/22 – ZVO-2). Vzorčenje je potekalo v 7 ponovitvah od meseca junija do konca avgusta. Na podlagi izvedenih mikrobioloških preskušanj v letu 2022 se voda Šmartinskega jezera razvršča v razred »odlična kakovost« celinskih kopalnih voda.  Tudi glede na priporočila NIJZ (smerne vrednosti) je voda z mikrobiološkega vidika v času izvedenih vzorčenj v letu 2022 ustrezala priporočenim smernim vrednostim za dobro kakovost kopalne vode.
V letu 2021 smo izvajali vzorčenje vode iz Šmartinskega jezera v času poletne sezone in preverjali skladnost vzorcev s predpisano zakonodajo za kopalne vode (Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda,Uradni list RS, št. 25/08). Vzorčenje je potekalo v 7 ponovitvah od meseca junija do avgusta. Na podlagi izvedenih mikrobioloških preskušanj v letu 2021 (s prezrtjem enega vzorca na kopalno sezono z dne 13.8.2021) se voda Šmartinskega jezera razvršča v razred »odlična kakovost« celinskih kopalnih voda. Vzrok za enkratno visoko povišano vsebnost fekalnih bakterij (Intestinalni enterokoki) v vzorcu z dne 13.8.2021 se pripisuje slabšim vremenskim razmeram v času pred vzorčenjem (možnost spiranja s površin in prelivov ob nalivih). Na podlagi rezultatov mikrobioloških preiskav pred in po tem datumu se ocenjuje, da je šlo v tem primeru za kratkotrajno, prehodno onesnaženje vode. Tudi glede na priporočila NIJZ (smerne vrednosti) je voda z mikrobiološkega vidika v času izvedenih vzorčenj v letu 2021 ustrezala priporočenim smernim vrednostim za dobro kakovost kopalne vode. Izjema je bil vzorec vode, odvzet dne 13.8.2021. Tega dne voda za namen naravne kopalne vode v času vzorčenja ni ustrezala smerni vrednosti za Intestinalne enterokoke, 400 št./100 ml, ustrezala pa je smerni vrednosti za Escherichia coli, 1000 št./100 ml.

V letu 2020 se je izvedlo vzorčenje in preiskave kopalne vode v Šmartinskem jezeru z namenom da se preveri ali voda ustreza kriterijem za naravne kopalne vode v skladu z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Monitoring je vključeval vzorčenje vode, izvedbo terenskih meritev (temperatura zraka in vode, pH vrednost, električna prevodnost (25°C), kisik, nasičenost s kisikom, prosojnost), terenska senzorična preskušanja (prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov ter oceno spremembe barve ter presojo prisotnosti površinske gošče in prekomerne razrasti makroalg) in mikrobiološka preskušanja vode (intestinalni enterokoki, Esherichia Coli) na enem merilnem mestu v 7 ponovitvah. Rezultati so pokazali, da se je temperatura vode v času vzorčenja gibala med 20,4 in 28,1° C. Pri povprečni vrednosti pH-ja 8,5 se je električna prevodnost ( 25°C) gibala med 214 µS/cm in 250 µS/cm.
Preiskave razmer na Šmartinskem jezeru v letu 2020, z vidika kriterijev za naravne kopalne vode, opredeljene z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. list RS, št 25/2008), so bile izvedene v obdobju junij - avgust 2020. Na podlagi izvedenih mikrobioloških preskušanj v letu 2020 se voda Šmartinskega jezera v skladu z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. list RS, št 25/2008) razvršča v razred »odlična kakovost« celinskih kopalnih voda. Glede na priporočila NIJZ, veljavna do 24.06.2020 in priporočila NIJZ, veljavna od 24.06.2020 naprej, je  voda z mikrobiološkega vidika v času izvedenih vzorčenj v letu 2020 ustrezala priporočenim smernim vrednostim (opozorilnim mejam) za dobro kakovost kopalne vode.

V letu 2019 se je ponovno izvedlo vzorčenje in preiskave kopalne vode v Šmartinskem jezeru z namenom da se preveri ali voda ustreza kriterijem za naravne kopalne vode v skladu z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). Monitoring je vključeval vzorčenje vode, izvedbo terenskih meritev (temperatura zraka in vode, pH vrednost, električna prevodnost (25°C), kisik, nasičenost s kisikom, prosojnost), terenska senzorična preskušanja (prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov ter oceno spremembe barve ter presojo prisotnosti površinske gošče in prekomerne razrasti makroalg) in mikrobiološka preskušanja vode (intestinalni enterokoki, Esherichia Coli) na enem merilnem mestu v 7 ponovitvah od meseca junija do avgusta. Rezultati so pokazali, da se je temperatura vode v času vzorčenja gibala med 24,7 in 27,0 °C. Pri povprečni vrednosti pH-ja 8,7
se je električna prevodnost (25°C) gibala med 188 μS/cm in 270 μS/cm. Glede na vrednotenje kakovosti kopalne vode za celinske vode v skladu z Uredbo se voda Šmartinskega jezera uvršča v razred »odlična kakovost« in je primerna za kopanje.
V letu 2018 smo pričeli z vzorčenjem vode iz Šmartinskega jezera v skladu s predpisano zakonodajo za kopalne vode v času poletne sezone (Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)). Vzorčenje je potekalo v 7 ponovitvah od meseca junija do avgusta. Rezultati analiz vode iz Šmartinskega jezera so v letu 2018 kazali dobro kakovost glede na mikrobiološke parametre. Fizikalno kemijski parametri niso odstopali od normale, prosojnost vode je bila le nekoliko zmanjšana zaradi kalnosti vode. Vidne nečistoče in prisotnost površinske gošče ni bilo zaznati v nobenem vzorčenju, prav tako ni bilo opaziti razrasti makroalg. Kisika je bilo v jezeru na površini dovolj, prisotnost mineralnih olj in fenolov pa ni bilo zaznati. Na podlagi analiz se ocenjuje, da je voda primerna za kopanje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje