OKOLJE IN PROSTOR TER PROMET

Priporočila in ukrepi za varno pridelovanje vrtnin v Celju


Zaradi preteklih bremen industrije in prometa so lahko tla vrtov onesnažena. Pridelava vrtnin na takšnih vrtovih in uživanje teh vrtnin lahko predstavlja tudi tveganje za zdravje. Zato je Mestna občina Celje pri strokovni instituciji naročila izdelavo priporočil in ukrepov za varno pridelavo vrtnin in kompostiranje na vrtovih v Celju. Vsebino priporočil in ukrepov je pripravil Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Priporočila in ukrepi vključujejo: preglednico z opisom izbora primernih vrtnin, ukrepe za varno vrtnarjenje na onesnaženih vrtovih, navodila za varno kompostiranje in navodila za pravilni odvzem vzorcev tal za primere izvedbe kemijskih analiz ali potreb po gnojenju.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje