OKOLJE IN PROSTOR TER PROMET

Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Celje

Skladno z 2. členom Odloka o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 57/17, 160/20 in 161/20 – popr.) je celotno območje občine uvrščeno v območje največje obremenjenosti z delci PM10. Občina je za namen dodeljevanja subvencij gospodinjstvom (na področju energetske obnove stavb in zamenjave kurilnih naprav) s strani Eko sklada in skladno s 4. členom odloka, določila območja prednostnega načina ogrevanja. Območja so razvidna iz priloženega seznama parcel.

Priložena datoteka:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje