Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje

Lokalni energetski koncept Mestne občine Celje (LEK MOC) je strateški dokument trajnostne energetske politike  Mestne občine Celje za obdobje od 2019 do 2028. Trajnostna energetska politika zahteva celovit pristop, ki povezuje in usklajeno obravnava tako področje energetike, varstva okolja vključno s podnebjem kot tudi gospodarskega in regionalnega razvoja v povezavi s prostorskim načrtovanjem.

V LEK-u MOC so vključene naslednje vsebine: analiza rabe energije in energentov po posameznih področjih in za Mestno občino Celje in  po sektorjih, analiza emisij, opredeljene so šibke točke oskrbe in rabe energije z vidika stabilnosti in okoljske sprejemljivosti, izdelana je ocena predvidene porabe energije in napotki za prihodnjo oskrbo z energijo  ter analiza možnosti učinkovite rabe energije in analiza potencialov obnovljivih virov energije. Določeni so tudi cilji energetskega načrtovanja in izdelan   akcijski načrt ukrepov s terminskim planom in finančnim okvirjem.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje