Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

NOVICE IN OBVESTILA

Skrajšan odpiralni čas dveh lekarn 

Iz Celjskih lekarn so sporočili, da so zaradi kadrovske stiske in bolezni morali skrajšati odpiralni čas dveh lekarn v MOC:

Preberi več

Odziv na članek v časopisu Večer, Most dolg tri mandate 

V članku Rozmari Petek Most, dolg tri mandate, objavljenem v časopisu Večer, 26.7.2022, je v zvezi z gradnjo turistične brvi v Celju navrženih nekaj trditev in ocen, ki po naši presoji ne držijo in v javnosti izkrivljajo celovito predstavo o projektu in ravnanju Mestne občine Celje, zato smo se dolžni nanje odzvati in podati pojasnila. 

Glede domnevnega oklevanja Mestne občine Celje (MOC) v zvezi z uresničitvijo projekta visečega mostu, je treba pojasniti, da je za razpis za izvajalca del potrebno imeti še kaj več kot samo projekte in gradbeno dovoljenje. Zagotovljena morajo biti sredstva v ustrezni višini, čemur pravimo zaprta finančna konstrukcija. Kot smo že večkrat pojasnili, čakamo na rezultat še enega razpisa za nepovratna sredstva. Ko bomo prejeli odločitev, bomo vedeli, koliko sredstev moramo zagotoviti sami. Prepričani smo, da bo odločitev o drugem razpisu prispela kmalu, nakar bomo pričakovano lahko začeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca, ki bi lahko začel z delom v nekaj mesecih, kot smo že povedali. Glede na navedeno menimo, da nekaj mesecev čakanja vsekakor odtehta kakšen milijon več, ki bi ga pridobili na javnih razpisih in posledično kakšen milijon EUR manj, ki bi ga morali zagotoviti sami iz občinskega proračuna.   

Kakor projektanti si tudi mi želimo, da bi viseči most čim prej zgradili, a ker smo porabniki javnih sredstev, moramo gospodarnemu obnašanju dati prednost pred neučakanostjo, ki veje iz besed Nandeta Korpnika. Zato želimo izkoristiti vse možnosti, ki so na voljo za pridobitev nepovratnih sredstev. Bilo bi na mestu, da bi nas novinarka z očitki »o odlašanju, ker ne vemo, kako naj ravnamo«, ki jih je izrekel celjski arhitekt, član strokovne ekipe, ki je most projektirala, seznanila in da bi v članku predstavila tudi naše stališče glede tega, s tem bi bil članek bolj objektiven. 

Ocene, ki jih napeljuje članek, da projekt visečega mostu ni dovolj in transparentno predstavljen v javnosti, niso utemeljene. Menimo, da je v minulih letih javnost bila redno in obširno obveščena o projektu visečega mostu. O njem smo obveščali na županovih novinarskih konferencah in srečanjih z novinarji, s sporočili za javnost, informacijami na sejah mestnega sveta (ki jih neposredno prenaša lokalna televizija), odgovori na vprašanja svetnikov na teh sejah. Župan je v svojih intervjujih za medije vselej odkrito in brez zadržkov pojasnjeval projekt, na novinarska vprašanja v zvezi s tem, smo vedno celovito in objektivno odgovarjali. Zato ocenjujemo, da javne predstavitve projekta visečega mostu, bili pa sta dve, ki jih pogrešata novinarka in Nande Korpnik, niso edina protiutež domnevnemu manku informacij o projektu. 

Prav tako menimo, da ni nič narobe, če kakšna ali katerakoli politična stranka sama poda pobudo za širšo javno razpravo o gradnji visečega mostu. Nande Korpnik v članku navaja, »da je sam ponujal, tako zagovornikom in kritikom mostu naj pripravijo okrogle mize, pa se razen celjske podružnice stranke SDS, ki je organiziralo javno predavanje o mostu, žal ni nihče konkretno odzval.« Kot smo se z navzočnostjo župana, ki je pojasnil namen projekta,  in prisotnostjo predstavnikov strokovnih služb odzvali na javni okrogli mizi lokalnega odbora SDS, bi se kot MOC na vsakem drugem tovrstnem javnem dogodku. 

Povsem neutemeljena in nekorektna je ocena Nandeta Korpnika o »političnem oportunizmu« župana Bojana Šrota,  da zaradi volitev ne bo tvegal gradnjo mostu. Tudi županov odziv na to izjavo Nandeta Korpnika v smislu predstavitve pogleda z obeh strani, kot velevajo novinarski standardi, pogrešamo v članku, novinarka se zanj ni obrnila na nas ali na župana. Zakaj do gradnje mostu še ni prišlo, smo pojasnili v prvem delu odziva na članek. 

Za župana projekt visečega mostu ni edini in ključni, na katerega naj bi domnevno vezal svoj mandat, so še številni drugi projekti, ki so načrtovani za prihodnje obdobje. Kot pa je že večkrat pojasnil, je projekt visečega mostu po njegovi oceni zelo dobrodošel in pomemben, saj bo mestu dal novo vsebino in prispeval k njegovemu razvoju. 


Služba za odnose z javnostjo in promocijo  

Brezplačni prevozi pitne vode za občane Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini 

Celje, 27. julij 2022 - Vodstvo Mestne občine Celje je na pobudo vodstva Krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini sprejelo odločitev, da v času izredne suše zagotovi brezplačne nujne prevoze pitne vode za občane na območju te krajevne skupnosti. Ti se sicer oskrbujejo iz lastnih manjših vaških zajetij pitne vode, ki so presahnili. 

Preberi več

Gradnja balinišča pri dvorani Zlatorog 

Celje, 27. julij 2022 – Na zahodni strani dvorane Zlatorog, v podaljšku otroškega igrišča, gradimo novo štiristezno balinišče, ki bo namenjeno rekreaciji, omogočalo pa bo tudi izvedbo tekmovanj. 

Preberi več


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje