Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje se bo otrokom pridružila na medenem zajtrku


Celje, 13. november 2019 – Podžupanja in podžupan Mestne občine Celje, Breda Arnšek in Vladimir Ljubek, bosta v petek obiskala I. osnovno šolo in vrtčevsko enoto Gaberje (Vrtec Tončke Čečeve). Otrokom se bosta pridružila na tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki ga na ta dan sicer pripravljajo vse celjske osnovne šole in vsi celjski vrtci.

Preberi več

Prenos 9. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje


Celje, 12. november 2019 - Danes ob 13. uri bo v veliki dvorani Narodnega doma potekala 9. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje. Prenos lahko spremljate v živo preko kanala Youtube. 

Preberi več

Zimska služba v Mestni občini Celje pripravljena na zimo

Celje, 12. november 2019 – Zimska služba v Mestni občini Celje je pripravljena na zimo. V sklopu gospodarske javne službe vzdrževanja kategoriziranih občinskih ceste jo bo tako kot v minulih letih skupaj s pogodbenim podizvajalcem izvajalo javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d. o. o. Lani smo občanom prvič zagotovili brezplačno sol za posipanje javnih površin, na katerih se zimska služba ne izvaja oziroma je izvajanje velikokrat onemogočeno, to so predvsem parkirišča pred objekti, dvorišča in med drugim zunanja stopnišča. Odziv med občani je bil zelo dober, saj smo razdelili okoli 7.500 kilogramov soli. Letos jo bo na voljo okoli 30 ton. 
Brezplačno sol za posipanje javnih površin bomo zagotovili tudi letos. V prihodnjih dneh bomo na sedeže mestnih četrti in krajevnih skupnosti poslali obvestilo, da lahko predstavniki večstanovanjskih objektov na sedežu Režijskega obrata Mestne občine Celje (Cinkarniška pot 19) brezplačno prevzamejo 25 kilogramov soli na objekt. 
Sicer pa bo v okviru Zimske službe za čiščenje 132 kilometrov lokalnih cest, 205 kilometrov javnih poti, 102 kilometra pločnikov in pešpoti, 8100 kvadratnih  metrov javnih površin ožjega mestnega jedra, 20.000 kvadratnih metrov interventnih poti, 10 kilometrov nekategoriziranih cest in 31.500 kvadratnih metrov parkirišč v središču mesta skrbelo okoli 35 delavcev. Gre za voznike, strojnike, dežurne cestarje ter javne delavce Mestne občine Celje, ki opravljajo ročna dela. Pri pluženju in posipanju si bodo pomagali s 23 plužnimi enotami, med katerimi je sedem težkih tovornih vozil (trije so naloženi z avtomatskimi posipalci za mokro soljenje ceste), specialni delovni stroj ter enajst večjih in šest malih traktorjev. V povprečni zimski sezoni običajno porabijo okoli 2000 ton posipne soli in 2500 kubičnih metrov gramoznih posipnih materialov. 
Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o, preko pogodbenega izvajalca zagotavlja neprekinjeno, 24-urno službo za nujne primere v zimskem času. Če ponoči zapade večja količina snega, se izvedejo  dela skladno z Izvedbenim programom zimske službe. Stopnja nujnosti vzdrževanja posameznih cest je določena na podlagi razvrstitve cest po prednostnih razredih. V naselju se najprej očistijo glavne, nato pa stranske ulice. Prednost pri čiščenju imajo javne ustanove. Zimska služba torej vedno najprej dela v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev in ostalih javnih objektov, na ostalih  občinskih cestah pa po vnaprej določenem prednostnem seznamu. 
Napotki za občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov:
- občani dvorišča in vhode počistijo sami;
- lastniki in najemniki lokalov (poslovnih prostorov) prostor pred lokali počistijo sami in skrbijo za prehodnost;
- čiščenja snega s parkirišč pred trgovinami, restavracijami in gostilnami je v pristojnosti njihovih
lastnikov;
- stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujemo, da se z upravniki pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za čiščenje snega izpred večstanovanjskih stavb (vhod, parkirišče);
- vse občane ter lastnike in najemnike poslovnih prostorov prosimo, da snega ne mečejo na cesto in pločnik. Pozorni naj bo tudi na zabojnike za odpadke, ki jih ne smejo založiti s snegom. Do njih morajo pustiti prost dostop;
- prosimo tudi, da vozniki v primeru napovedi sneženja parkirne prostore v bližini vrtcev, šol, zdravstvenega doma, lekarne in pošte pustijo čez noč proste, da jih bo lahko Zimska služba do jutra očistila.      

Mestna občina Celje bo na Glaziji zgradila krožišče

Celje, 12. november 2019 – Mestna občina Celje bo na trikrakem križišču na Glaziji, ki povezuje Ljubljansko cesto z Garažno hišo Glazija in Splošno bolnišnico Celje, zgradila krožišče. VOC Celje, ki je bil na javnem razpisu izbran za izvajalca gradbenih del in je bil včeraj uveden v delo, bo krožišče zgradil predvidoma do konca leta. Pogodbena vrednost del znaša nekaj manj kot 290.000 evrov, denar je občina zagotovila v občinskem proračunu.   

Preberi več


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje