Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

11. seja mestnega sveta mestne občine celje

MESTNA OBČINA CELJE
MESTNI SVET

Številka: 032-2/2010
Datum: 23. januar 2012

V A B I L O

Na podlagi 17. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje

s k l i c u j e m

11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje,
ki bo v torek, 31. januarja 2012 ob 13. uri

v veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg Celjskih knezov 9


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Sprejem dnevnega reda
 3. Poročilo o realizaciji sklepov Mestnega sveta Mestne občine Celje od 15. 3. 2011 do 20. 1. 2012 in potrditev zapisnika 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 6. 12. 2011
 4. Predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:
  a) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Vrtec Tončke Čečeve
  b) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Vrtec Anice Černejeve
 5. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012 - PRVA OBRAVNAVA
 6. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije - PRVA OBRAVNAVA
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje - PRVA OBRAVNAVA
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe - PRVA OBRAVNAVA
 9. a) Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
  b) Vprašanja, pobude in predlogi


Bojan Šrot
župan
Mestne občine Celje

GRADIVA ZA OBRAVNAVO SO OBJAVLJENA NA SPLETNEM PORTALU MESTNE OBČINE CELJE WWW.CELJE.SI.

DOSTOP DO GRADIVA JE NASLEDNJI:
MESTNA OBČINA→MESTNI SVET→GRADIVA ZA SEJE→GRADIVO ZA 11. SEJO MESTNEGA SVETA - 31. 1. 2012.


EN IZVOD VSAKEGA OD GRADIV BOMO V FIZIČNI OBLIKI POSLALI NA NASLOVE KLUBOV SVETNIKOV.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje