NOVICE IN OBVESTILA

ZA BOLJ POVEZANO IN USPEŠNEJŠO REGIJO

Srečanje direktorjev in vodij oddelkov za družbene dejavnosti občin Savinjske regije za boljše povezovanje in naslavljanje skupnih izzivov


Celje, 2. februar 2024 – Mestna občina Celje je včeraj v celjskem Tehnoparku gostila direktorje občinskih uprav in vodje oddelkov za družbene dejavnosti občin Savinjske statistične regije, ki so sicer povezane tudi preko Razvojne agencije Savinjske regije in se srečujejo v različnih združenjih občin. Srečanje smo organizirali z namenom boljšega medsebojnega poznavanja v želji, da izmenjamo izkušnje in načrte.  


Foto 1


Srečanje je bilo prvo in ker nas poleg identitete regije povezujejo tudi različni izzivi, ki jih lahko naslavljamo skupaj, se nam zdi koristno, da takšna srečanja organiziramo redno. V bodoče jih bo koordinirala Razvojna agencija Savinjske regije. Direktorica Bojana Stopinšek je tako zbranim predstavila poslanstvo RASR-ja pri naslavljanju izzivov in uresničevanju projektov v 31-ih občinah, ki jih povezuje. 
Po uvodnem pozdravu direktorja občinske uprave Gregorja Deleje, ki je osvetlil namen in korist novega povezovanja občin, je možnosti povezovanja na področju družbenih dejavnosti izpostavil dr. Bojan Cvelfar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje. Pri tem je poudaril zlasti izzive na področju vzgoje in izobraževanja, integracije tujcev, dolgotrajne oskrbe, kulture, športa in turizma, mladine ter mladinskega raziskovalnega dela …  
Da bomo pri teh srečanjih dali poseben poudarek družbenim dejavnostim, smo se odločili, ker jih občanke in občani pogosto ne dojemajo kot enakovredne komunalnim temam, so pa vendarle tiste, ki so generator razvoja skupnosti in ki bistveno vplivajo na kakovost življenja v naših krajih. 
Udeleženci so si v nadaljevanju srečanja ogledali Tehnopark, pri čemer so jim posebej predstavili novi eksponat Preprečitev poplav, saj je tudi to ena izmed tem, ki močno povezuje občine Savinjske statistične regije. 
Naslednje srečanje bo v pomladnih mesecih, tema pa področji dolgotrajne oskrbe in predšolske vzgoje. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje