Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Delavnica v projektu POCYTIF za bolj trajnostno življenjsko okolje

Celje, 17. marec 2023 – Mestna občina Celje je v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo organizirala delavnico za evropski projekt pametnih mest POCITYF (A POsitive Energy CITY Transformation Framework) v okviru programa Obzorje2020. Namen projekta je mesta z bogato kulturno - zgodovinsko dediščino spremeniti v bolj učinkovita, zdrava in trajnostna življenjska okolja z energetsko pozitivnimi stavbami in okrožji. 


Pri oblikovanju akcijskega načrta za Celje, kjer se osredotočamo na področji starega mestnega jedra in Otoka, se nam zdi še posebej pomembno, da v njegovo pripravo vključimo vse udeležence, ki nastopajo na energetskem področju v naši lokalni skupnosti. Svoje predloge in izkušnje so na delavnici predstavili predstavniki podjetij Energetika Celje, Petrol, Elektro Celje, Kolektor SetUp, društva E-mobility, Siemens Energy in Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Podžupan Uroš Lesjak je v uvodu poudaril, da je projekt POCITYF strateško pomemben za Celje. »Projekt se dotika energetske prenove starih mestnih jeder, kjer veljajo posebne zakonitosti prenove – nenazadnje tudi zaradi zaščite kulturne dediščine. Verjamem, da bomo v knežjem mestu s pridom uporabili pridobljeno znanje in izkušenj vodilnih mest, to sta portugalska Evora in nizozemski Alkmaar (…) Želim si, da dolgoročno razvijamo mesto Celje z občutkom za našo dediščino, da se bomo lahko čez nekaj let s ponosom ozrli nazaj.«   

Projekt je predstavila vodja Službe za evropske zadeve na Mestni občini Celje mag. Saša Heath Drugovič, ki je med drugim povedala: »Projekt zaznamuje neprecenljivo partnerstvo Mestne občine Celje in Zavoda za gradbeništvo že od same priprave vloge konec leta 2018 v okviru programa Horizon 2020 za projekte za energetsko učinkovitost. Za MOC je zelo pomembno, da smo lahko za delo na projektu zaposlili prvega energetskega menedžerja. Celoten projekt združuje 46 projektnih partnerjev iz trinajstih evropskih držav in je vreden kar 22,5 mio EUR. Po podatkih predstavnice Evropske komisije, ki smo jo srečali na uvodnem srečanju v Évori, je to največji projekt v programu Horizon 2020 doslej. Vsebinsko gre za projekt pripravljanja strategij energetskega prehoda v energetsko pozitivne stavbe in okrožja. Kar pomeni, da nadgrajujemo koncept energetske učinkovitosti.«  

Dr. Sabina Jordan z Zavoda za gradbeništvo je predstavila izdelavo replikacijskega načrta, ki je naša glavna naloga v projektu. To je akcijski plan mesta za njegovo energetsko transformacijo v bolj pametno, prijazno in bolj učinkovito mesto z vizijo do leta 2050. »V Celju smo izbrali dve območji. Prvo je območje starega mestnega jedra z bogato kulturno dediščino, ki ga je potrebno teoretično preoblikovati v energetsko pozitivno območje, predvideti energetsko obnovo stavb, jih opremiti z inovativnimi  rešitvami in tehnologijami. Drugo območje sta Otok in Glazija. Dr. Sabina Jordan je poudarila, da si želimo okrepiti  sodelovanje z udeleženci delavnice, ki so ključni deležniki na področju energetskih obnov, in replikacijski načrt izpopolniti do te mere, da bo tudi uporaben. 

Tadej Vunderl, sodelavec za področje energetike na Mestni občini Celje je predstavil inovativne energetske rešitve, pomembnost vpeljave principov krožnega gospodarstva in vključevanja prebivalcev Mestne občine Celje, pri čemer je izpostavil vpeljavo Centralke, enotne mestne kartice in aplikacije, s katero bomo povezali mobilnostne storitve v mestu. 

V razpravi so predstavniki podjetij in organizacij predstavili svoje izkušnje na področju energetskih obnov. Družba Energetika Celje je izpostavila pomembnost dobrega sodelovanja z ZVKD in učinkovito sodelovanje stroke pri obnovi osmih javnih objektov, ki je bila zaključena v letu 2019. Elektro Celje ocenjuje priključevanje obnovljivih virov energije v omrežje kot velik izziv. Trenutno sodelujejo v večjem evropskem projektu Načrta za okrevanje za odpornost, kjer vidijo priložnost za ojačitev omrežja prav zaradi priključevanja obnovljivih virov v omrežje (toplotnih, sončnih elektrarn in drugih tehnologij).
Predstavnika Petrola sta izpostavila, da imajo vse tehnologije, ki koristijo obnovljive vire energije, določene omejitve, ki jih je potrebno upoštevati z ekonomskega vidika in iz vidika dejanskih potreb skupnosti. Izpostavila sta tudi degradirana območja, ki bi jih bilo mogoče dobro izkoristiti za postavitev sončnih elektrarn z bistveno manj omejitvami kot v starem mestnem jedru ter povabiti prebivalce mestnega jedra, da se vključijo v energetsko skupnost, preko katere bodo lahko proizvajali električno energijo iz obnovljivih virov energije. 
Predstavnik ZVKD je povedal, da so pogoje za izvedbo sončnih elektrarn v mestnem jedru do sedaj izdali za mestno tržnico, telovadnico I. gimnazije v Celju in ledeno dvorano. Poudaril je, da je pri obnovah potreben celosten pristop. V prvi vrsti je treba preučiti konstrukcijo zgradbe, pri energetski sanaciji pa upoštevati tudi nujno prezračevanje, za kar investitorjem pogosto zmanjka sredstev.

Prisotni so razpravljali tudi o možnosti namestitve sončnih elektrarn na parkiriščih.

Vsi udeleženci delavnice so se strinjali, da bodo nadaljevali s poglobljenimi razpravami po vsebinskih področjih. Cilj strokovnih skupin je nadgraditi replikacijski načrt ter pripraviti nabor najbolj smiselnih projektov. 
***
Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje2020 
v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 864400.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje