NOVICE IN OBVESTILA

Nadaljevanje urejanja kolesarskih povezav v Mestni občini Celje 

Celje, 16. marec 2023 – V teh dneh, ko to znova omogočajo vremenski pogoji, v okviru EU projekta »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje«, nadaljujemo z ureditvijo kolesarskih povezav v ulicah, ki so še vključene v izvedbo projekta. V nekaterih ulicah je po projektu predvidena tudi sprememba prometne ureditve, v ta namen bodo nekatera obstoječa parkirna mesta preurejena kot del kolesarske poti. S tem ukrepom bomo zagotovili več prostora za kolesarje in izboljšali njihovo varnost, hkrati pa spodbudili kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza.

foto1
Kolesarska povezava na Savinjskem nabrežju, ki je bila urejena v okviru projekta »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje«.

V Jenkovi ulici bo tako preurejenih 8, v Kosovelovi ulici pa 18 parkirnih mest. Za stranke in obiskovalce bližnjih šol, ki so doslej parkirali na teh mestih, smo nadomestna parkirišča uredili nasproti I. osnovne šole. 

V Ulici Frankolovskih žrtev, na območju pri vrtcu, bo kolesarska povezava urejena v obliki mešanega prometa (Sharrow), v delu od dvignjenega prehoda za pešce do križišča z Mariborsko cesto pa bosta urejana kolesarska pasova. 

V teh dneh smo na nekaterih mestih že namestili prometno signalizacijo, risanje črt za kolesarske pasove (in s tem na nekaterih delih ukinjanje parkirnih mest) pa bomo izvedli po zaključku pometanja cest v sklopu zimske službe in ko bo dež s cestišča spral sol. 

V prvi polovici tega leta bo projekt »Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje« zaključen. Takrat bo na voljo več kot 40 novourejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini več kot 30 kilometrov. 

Projekt Mreža kolesarskih povezav v MOC je vreden 2,5 milijona evrov. Evropsko sofinanciranje pri tem znaša 1,2 milijona evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR), ministrstvo za infrastrukturo je zagotovilo 289 tisoč evrov, 358 tisoč evrov predstavljajo nepovratna sredstva na podlagi financiranja občin, lastni delež MOC pri projektu pa je 662 tisoč evrov. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje