Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Sprememba javnega naznanila o javni objavi pobude v postopku državnega prostorskega načrtovanja za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini - podaljšanje javne objave pobude in nov termin javne predstavitve pobude

Vso zainteresirano javnost obveščamo, da je Ministrstvo za okolje in prostor podaljšalo javno objavo pobude v postopku državnega prostorskega načrtovanja za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, ki po novem traja od 8. decembra 2022 do vključno 7. februarja 2023.

Pobuda bo v času med 8. decembrom 2022 in 7. februarjem 2023 javno objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor na povezavi https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ (Javne razgrnitve in seznanitve).

Z namenom podrobnejše seznanitve javnosti, bo organizirana javna predstavitev pobude. Nov termin javne predstavitve pobude je četrtek, 26. januarja 2023 s pričetkom ob 17. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec.

Vse ostale informacije iz javnega naznanila z dne 2. decembra 2022 ostajajo nespremenjene.

Javnost ima možnost v času javne objave pobude nanjo dati predloge in pripombe. Le-te lahko javnost poda na javni predstavitvi ali jih pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva gp.mop@gov.si , pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN Spodnja Savinjska dolina«

Dokumenti, priloge:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje