Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
Statične strani

Gradivo za 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje - 31. januar 2012 ob 13. uri:

Predlog dnevnega reda za 11. sejo Mestnega sveta:

  • Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  • Sprejem dnevnega reda


Poročilo o realizaciji sklepov Mestnega sveta Mestne občine Celje od 15. 3. 2011 do 20. 1. 2012 in potrditev zapisnika 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 6. 12. 2011:

Prilogi:


Predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2012 - PRVA OBRAVNAVA:

Priloge:


    a) Odgovori na vprašanja, pobude in predloge
    b) Vprašanja, pobude in predlogi


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje