NOVICE IN OBVESTILA

Ocenjevanje škode po suši 2022

Celje, 23. avgust 2022 - Na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR z dne 12. 8. 2022 o pričetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022 obveščamo oškodovance v Mestni občini Celje, da lahko podajo vlogo za oceno škode. 
Oškodovanci oddajo svojo vlogo na  Obrazec2 , ki mora biti v celoti izpolnjen ter dvakrat podpisan s strani oškodovanca.  Priložene naj bodo fotografije. 

Pri vnosu kultur v obrazec je obvezna uporaba šifranta kmetijskih kultur(priloga: Ocenjevanje kultur   iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode in ne iz subvencijskih vlog.
Oškodovance prosimo, naj  poleg svojega naslova navedejo tudi kontaktno telefonsko številko ali mail.
Izpolnjene obrazce lahko pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov mestna.obcina@celje.si oziroma jih  oddajo v Glavni pisarni MOC najkasneje do četrtka, 22. septembra 2022. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje