Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
ARHIV NOVIC IN OBVESTIL

Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 - PRVA OBRAVNAVA 

Celje, 13. 10. 2021 - V skladu s petim odstavkom 71. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) župan Mestne občine Celje najmanj petnajst dni pred sklicem seje, na kateri se bo obravnaval osnutek proračuna, le-tega za obdobje enega tedna objavi na spletni strani občine ter zainteresiranim zagotovi dostop do osnutka proračuna v prostorih občine.

V času javne razprave od 13. 10. 2021 do 20. 10. 2021 je zagotovljen vpogled v osnutek proračuna za leto 2022, vsak dan od 8. do 14. ure, v pisarni Anžeta Seničarja, v 1. nadstropju, št. pisarne 113/I, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Pripombe in predloge k Odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 - PRVA OBRAVNAVA občani oz. sveti ožjih delov občine pisno naslovijo na župana Mestne občine Celje in jih pošljejo z navadno ali priporočeno pošto na naslov: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali po elektronski pošti na naslov: kabinet-zupana@celje.si, oz. jih osebno oddajo v Glavni pisarni Mestne občine Celje. Obravnavane bodo tiste pripombe in predlogi, ki bodo prispeli najkasneje do 28. 10. 2021.


Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 - PRVA OBRAVNAVA najdete TUKAJ.

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje