Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Začenjamo z izgradnjo manjkajočega dela javnega kanalizacijskega sistema

Celje, 28. maj 2021 – Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza vseh nas, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi in varujemo okolje za prihodnje generacije. Ker smo usmerjeni v trajnostni razvoj, moramo vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Skupaj z občino Štore in Vojnik začenjamo z izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra. Gre za območja znotraj aglomeracij, ki so sicer že opremljena s kanalizacijo, vendar kljub temu objektov ni bilo možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. 

Naložba, sofinancirana z evropskimi sredstvi, je za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev nujno potrebna. V Mestni občini Celje znaša odstotek priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje 96,1 odstotka. Ko bomo zgradili 15.405 metrov manjkajočega kanalizacijskega sistema in bodo vsi objekti, ki so zajeti v ta projekt, priključeni, bo znašala stopnja priključenosti dobrih 99 odstotkov. 

S tem bomo presegli sprejemljivo stopnjo priključenosti (98 odstotka) na javno kanalizacijsko omrežje, ki jo nalagajo zahteve iz evropske direktive, in skoraj dosegli zahtevano, 100 odstotno priključenost.  

Trenutna stopnja priključenosti na JKO v MOC: 96, 1 odstotka 
Stopnja priključenost po zaključenem projektu: 99 odstotka

Sprejemljiva stopnja priključenosti EU: 98 odstotka
Zahtevana stopnja priključenosti EU: 100 odstotka 

Za izvajalca gradbenih del sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji VOC Celje, d. o. o., in AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega. Izgradnja je razdeljena na osem sklopov in naj bi bila končana konec prihodnjega leta. Sklop št. 4. bo gradilo podjetje AGM Nemec, vse ostale pa VOC Celje. Obe podjetji bomo v torek, 1. junija 2021, na posameznih sklopih uvedli v delo.

Sklop št 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje
Uvedba v delo: 4. 2. 2022
Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje
Uvedba v delo: 28. 5. 2021
Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje
Uvedba v delo: 28. 5. 2021
Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje
Uvedba v delo: 28. 5. 2021
Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje
Uvedba v delo: 7. 9. 2021
Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore
Uvedba v delo: 28. 5. 2021
Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore
Uvedba v delo: 25.5. 2022
Sklop št. 8: Občina Vojnik
Uvedba v delo: 26. 5. 2021

Samo v Mestni občini Celje bomo zgradili 15.405 metra kanalizacijskega omrežja in 12 črpališč za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda. S tem bomo omogočili, da bodo lahko lastniki nanj priključili 402 objekta. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic  izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. 

Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik sodelujejo v skupnem projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje (Dogovor za razvoj regij 2), pri čemer je Mestna občina Celje nosilna občina. 
Za projekt, ki je skupaj ocenjen na 11,1 milijona evrov z DDV, smo vse tri občine pridobile nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sredstev sofinanciranja in sicer 4,7 milijona evrov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj)  ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Projekt v Mestni občini Celje, ki je ocenjen na skoraj 5,8 milijona evrov brez DDV, bo sofinanciran v višini 3,9 milijona evrov. Sklep o sofinanciranju smo prejeli v začetku maja 2021.  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje