Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Kolesarske povezave tudi v mestnem središču

Celje, 19. april 2021 -  Ublažitev podnebnih sprememb je največji okoljski razvojni izziv, s katerim se spoprijema človeštvo. Med glavnimi viri emisij toplogrednih plinov, ki vplivajo na segrevanje ozračja in s tem na spremembe podnebja, je promet. Da bi zmanjšali onesnaževanje, ki ga povzroča osebni motorni promet, ustvarili mesto po meri pešca in kolesarja ter s tem zagotovili večjo kvaliteto bivanja, smo se na Mestni občini Celje že pred leti odločili, da bomo po vzoru sodobnih evropskih mest svoj razvoj usmerili v trajnostno mobilnost. 


V zadnjih treh letih smo namestili več polnilnic za električne avtomobile, kupili deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin in v sodelovanju z Energetiko Celje v Trnovljah zgradili sodobno CNG polnilnico. V letu 2018 smo uvedli sistem javne izposoje koles KolesCE, lani pa smo odprli P+R sistem in začeli graditi kolesarske povezave. V sklopu projekta Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje bomo konec leta imeli 44 na novo urejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 kilometrov, ki bodo s 27 kilometri že zgrajene kolesarske infrastrukture omogočale varno, udobno in prijetno kolesarjenje. Nekatere že obstoječe odseke gradimo na novo, nekatere obnavljamo, na nekaterih obstoječih cestah pa urejamo talne obeležbe. 


Savinjsko nabreje kolesarska povezava druga


Trenutno gradimo kolesarsko povezavo ob Savinjskem nabrežju. Ob obstoječem pločniku za pešce bomo dogradili enostransko, dvosmerno kolesarsko stezo, ki se bo pred krožiščem (pri mostu čez Savinjo) navezala na stezo za pešce in kolesarje. Dela bodo zaključena predvidoma do konca tega meseca. Prihodnji mesec bomo na Gosposki ulici s talnimi označbami označili prometni pas, ki bo namenjen mešanemu prometu (sharrow), na tlakovanih površinah, kjer talne oznake niso dovoljene, pa bomo kolesarsko povezavo označili z vertikalno signalizacijo, torej s postavitvijo prometnih znakov. 


Savinjsko nabreje kolesarska povezava


Na Trgu Celjskih knezov bomo zbrisali sredinsko črto in s talnimi označbami označili obojestranski pomožni kolesarski pas. Na Prešernovi ulici bomo s talnimi označbami označili prometni pas, ki bo namenjen mešanemu prometu (sharrow), na odseku Ljubljanske ceste – Center pa bomo prav tako izbrisali pomožno črto in s talnimi označbami označili obojestranski pomožni kolesarski pas. Vsa ta dela bomo izvedli v maju. V prihodnjih mesecih bomo z deli nadaljevali tudi na ostalih ulicah mestnega središča.
Zaradi novih kolesarskih povezav bo na Savinjskem nabrežju in na odseku Ljubljanska cesta – Center nekaj manj parkirnih mest. Zavedamo se, da bo za nekatere občane to sprva moteče, saj smo Celjanke in Celjani navajeni parkirati v središču mesta ali vsaj zelo blizu. Vendar pa iskanje praznih parkirnih prostorov v centru mesta že zdaj povzroča zastoje in slabo voljo, zato si na različne načine prizadevamo, da bi občane spodbudili k trajnostni mobilnosti. Tiste, ki prihajajo z avtomobili, usmerjamo na večja parkirišča in v garažne hiše. 
Ker si želimo prihodnjim generacijam zapustiti sodobno, razvito in zdravo življenjsko okolje, bomo morali spremeniti svoje navade in ravnati odgovorno. Z malo volje in truda lahko postopoma spremenimo našo miselnost in se v službo, v šolo ali v trgovino namesto z avtom odpravimo peš, s kolesom, Celebusom ali drugimi alternativnimi oblikami mobilnosti.  Ne gre za to, da se povsem odpovemo uporabi avtomobila, ker to ni mogoče. Pomembno je, da zmanjšamo nepotrebne kratke vožnje, ki jih vsak dan opravimo z avtom. Ko se bomo naučili kombinirati osebni prevoz z javnim, bomo naredili pomemben korak k trajnostni mobilnosti, ki je cenejša, prijazna okolju in seveda bolj zdrava. 
Trajnostno mobilnost bomo spodbujali tudi z uvajanjem novih tehnologij oziroma s tehnološko naprednimi rešitvami. S projektom Upravljanje mobilnostiv Mestni občini Celje bomo tehnološko nadgradili vzpostavitev trajnostno naravnane prometne infrastrukture (KolesCE, Celebus, Park&Ride, ureditev Gubčeve in Lilekove ulice, mreža kolesarskih povezav). To pomeni, da bomo vzpostavili povezan sistem upravljanja, ki bo omogočal pridobitev vseh potrebnih informacij za najboljše koriščenje prevoznih sredstev. V sklopu investicije bomo kupili ustrezno strojno opremo, vzpostavili programsko opremo ter izdelali spletno in mobilno aplikacijo. Postavili bomo usmerjevalne in velike interaktivne table, da bodo občani že na vseh glavnih vpadnicah pridobili informacije o zasedenosti parkirišč. Enake informacije bodo dostopne tudi na spletni strani in v mobilni aplikaciji. Cilj je manj motoriziranega prometa v starem mestnem jedru in postopno spreminjanje potovalnih navad ljudi.  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje