Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Z gradnjo garažnih hiš bi rešili problem parkiranja in razširili zelene parkovne površine

Celje, 29. marec 2021 – Na Mestni občini Celje se zavedamo, da imajo občani na Trubarjevi ulici in na ostalih ulicah na Otoku težave zaradi pomanjkanja parkirnih mest. Garažni boksi so dotrajani, parkirišča ob stanovanjskih blokih pa premajhna za današnje potrebe stanovalcev. V zadnjem času smo od občanov prejeli veliko prošenj, naj obstoječa parkirna mesta razširimo na zelene površine, ki pa so že zdaj zelo omejene. Da bi ohranili zelene površine oziroma razširili zeleno parkovno ureditev v neposredni bližini stanovanjskih blokov, hkrati pa rešili problem parkiranja in s tem izboljšali bivalno okolje, bomo po izboru prostorskega načrtovalca pristopili k pripravi več variant zasnove prostorske ureditve tega območja. 
V izhodiščih nove prostorske ureditve načrtujemo gradnjo garažnih hiš za zagotavljanje obstoječih potreb v prostoru in hkrati za novo predvidene objekte. Proces prostorskega načrtovanja bo pokazal, ali bodo garažne hiše samostojni objekti, ali bodo del večstanovanjskih objektov.
V tej fazi je preuranjeno govoriti o tem, koliko bodo vredne bodoče garaže in kakšni bodo prednostni kriteriji, ki bodo določali pogoje za pridobitev oziroma odkup garaž. Vsekakor bomo na Mestni občini Celje iskali rešitve, ki bodo tamkajšnjim stanovalcem zagotovile boljše življenjske pogoje. 
Da bi bilo naše mesto prijetnejše, čistejše in varnejše, smo se v Mestni občini Celje že pred leti odločili, da bomo po vzoru sodobnih evropskih mest svoj razvoj usmerili v trajnostno mobilnost. V zadnjih treh letih smo namestili več polnilnic za električne avtomobile in kupili deset avtobusov na stisnjen zemeljski plin, s katerimi zmanjšujemo število avtomobilov v mestu in zagotavljamo boljši zrak. Poleg javnega mestnega potniškega prometa smo uvedli zelo uspešen in priljubljen sistem  javne izposoje koles KolesCE, ki ga bomo letos še razširili. Gradimo  tudi mrežo kolesarskih povezav. Verjamemo, da bomo z izboljšanjem pogojev za kolesarjenje občane spodbudili, da bodo  postopoma spremenili svoje potovalne navade in se v službo ali po opravkih namesto z avtom odpravili s kolesom.
Na Mestni občini Celje s pomočjo evropskih sredstev in sredstev EKO sklada pospešeno vlagamo v trajnostne projekte, ker je to edina prava pot. Bivalno okolje in mobilnost se morata razvijati z roko v roki. Razvoj trajnostnega prometa zagotavlja, da se družba razvija v pravo smer. Zavedati se moramo, da so trajnostni projekti nujno potrebni, če želimo prihodnjim generacijam zapustili vsaj tako dobre pogoje za življenje in razvoj, kot jih imamo sami. Zato si zelo želimo, da bi občanke in občani še več uporabljali Celebus, KolesCE in druge trajnostne oblike mobilnosti, ter na tak način prispevali k  našemu skupnemu cilju – to je boljše življenjsko okolje za vse.  

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje