Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na voljo 100.000 evrov

Celje, 22. februar 2021 – Mestna občina Celje je danes objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja  razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2021. V proračunu je v ta namen zagotovljenih 100.000 eurov. 

Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne občine Celje in subjekti, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Predmet sofinanciranja:

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev     60.000,00 EUR
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 13.500,00 EUR

UKREPI DE MINIMIS
UKREP  7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 20.000,00 EUR

OSTALI UKREPI OBČINE:
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 6.500,00 EUR

Rok za oddajo vlog je 2. april 2021. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2021.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje