Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Javni razpis za podelitev priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture 2020«

Celje, 16. september 2020 - Zavod Celeia Celje sporoča, da bo jutri, v četrtek, 17. 9. 2020, v Novem tedniku izšel Javni razpis za podelitev priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture 2020«. Razpis, ki ga spremlja razpisni obrazec, bo objavljen tudi na spletnih straneh Mestne občine Celje (moc.celje.si) ter celjskih kulturnih institucij (Zavoda Celeia Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Celjskega mladinskega centra, Pokrajinskega muzeja Celje, Osrednje knjižnice Celje, Zgodovinskega arhiva Celje, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje).


Razpis se podeljuje ustvarjalcem in skupinam ustvarjalcev za uspešno delo in pomembne dosežke v kulturi, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti mesta Celje v širšem prostoru, ali s svojim delom pripomogli, da se mesto Celje razvija kot mesto, ki je odprto za različne umetniške oblike, vsebine in umetniške prakse, ali pa trajno obogatili slovenski kulturni prostor. Tudi tokrat se bodo podelila predvidoma tri priznanja, in sicer priznanje za življenjsko delo ter največ dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklem obdobju zadnjih dveh let.

Pobude oziroma predloge kandidatov za prejemnike priznanj lahko podajo posamezniki in pravne osebe.
Pobude za podelitev priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« 2020 je potrebno poslati na razpisnem obrazcu na naslov Zavod Celeia Celje, Komisija za podelitev priznanja »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« za leto 2020, Krekov trg 3, 3000 Celje do vključno 17. 10. 2020 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis: »PRIZNANJE CELJSKE ZVEZDE ZA DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE« 2020 – ne odpiraj!«

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Zavodu Celeia Celje, Krekov trg 3 na tel. št.: 03 42 941 ter po e-pošti: kristijan.erjavec@celje.si.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje