Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

V Celju se je srečal regionalni odbor projekta Logbook

Celje, 10. september 2020 - Minuli petek je na Mestni občin Celje potekalo drugo srečanje regionalnega odbora pilotnega projekta Logbook 2.0, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook (razvitega s strani švedske mreže KEKS), prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

Regionalni odbor, katerega del je tudi Mestna občina Celje, deluje kot strokovno-posvetovalni odbor pilotnega projekta in je bil sklican s strani Mladinske mreže MaMa, ki je koordinator projekta v Sloveniji. Sestavljajo ga predstavniki in predstavnice vseh osmih občin, ki so v letu 2020 vključene v uporabo Logbooka, predstavnici koordinacijske organizacije Mreže MaMa ter Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Namen tokratnega srečanja je bil pregled izvedenega v letošnjem letu, hkrati pa tudi načrtovanih aktivnosti druge faze pilotnega projekta do konca leta 2020. Tako kvantitativni kot kvalitativni kazalniki, ki smo jih pridobili na podlagi beleženja in s pomočjo različnih evalvacijskih orodij do sedaj, kažejo na velik doprinos orodja Logbook k razvijanju kakovosti lokalnega mladinskega dela.
Samo v letu 2020 je vseh 26 mladinskih centrov, ki uporabljajo Logbook, izvedlo čez 8500 aktivnosti, vključilo skoraj 80 tisoč mladih in več kot 6.500 prostovoljcev, kar 12 % vseh aktivnosti pa so samostojno vodili mladi.

Na odboru smo obravnavali tudi trajnostni model uporabe orodja Logbook v Sloveniji, v katerem je koordinacijska organizacija opredelila predloge, ki naslavljajo trajnostno vizijo orodja v Sloveniji skozi iskanje enotne, sistemske in celovite rešitve za spremljanje mladinskega dela na nacionalni ravni. Predstavnika regionalnega odbora sta ključne vsebinske predloge in pregled stanja v Sloveniji predstavila na srečanju glavnega odbora mreže KEKS.
Pilotni projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. V projektu sodelujejo mestne občine Celje, Ljubljana, Novo mesto, Maribor in občine Brežice, Škofja Loka, Krško in Zagorje ob Savi.

Mestna občina Celje s tem dodatno spodbuja razvoj mladinskega dela in Celjskemu mladinskemu centru omogoča napredno beleženje aktivnosti udeležencev in evalvacijo mladinskega dela.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje