Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Objavljeno je javno naročilo za izgradnjo manjkajočega dela javnega kanalizacijskega sistema


Celje, 29. julij 2020 – Po pooblastilu Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik je Simbio, d. o. o., na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu objavil javno naročilo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Celje, Štore in Vojnik. Zainteresirani ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 31. avgusta.

V skupnem projektu, ki ga bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, sodelujejo Mestna občina Celje, Občina štore in Občina Vojnik. Mestna občina Celje, ki je nosilna občina, je na Ministrstvo za okolje in prostor že oddala vlogo za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Gre za izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 28,3 kilometra in sicer na  območjih manjših aglomeracij, ki do sedaj še niso bile priključene na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave. V Mestni občini Celje je zgrajene 97 odstotkov vse potrebne javne kanalizacije, pri čemer je mesto v celoti pokrito, brez kanalizacije pa so še vedno nekatera okoliška naselja: Zagrad, Pečovnik, Osenca, Zvodno, Začret, Ljubečna, Leskovec, Šmiklavž, Škofja vas, Prekorje, Lokrovec in Zgornja Hudinja.

Nujno potrebna naložba za varovanje okolja in boljši življenjski prostor

Samo v Mestni občini Celje bomo zgradili 18.700 metrov kanalizacijskega omrežja in nanj priključili okoli 430 objektov. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. Za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev je ta naložba nujno potrebna. 
Vrednost celotnega projekta za vse tri občine znaša 9.105.613 evra, od tega znaša višina sofinanciranja EU in udeležba iz državnega proračuna 5.896.704 evra. Vrednost projekta v Mestni občini Celje znaša 5.793.593 evra, od tega občina pričakuje sofinanciranje v višini 3.956.705 evra, medtem ko bo razliko zagotovila iz občinskega proračuna. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje