Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

12. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje bo 23. junija

Celje, 16. junij 2020 - 12. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje bo v torek, 23. junija 2020, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Soglasje k imenovanju direktorja javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda OŠ Lava
3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda OŠ Glazija
4. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda OŠ Hudinja
5. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda II. OŠ
6. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Srednja zdravstvena šola Celje
7. Seznanitev s predlogom sprememb Odloka o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini Celje
8. Informacija o delovanju Policijske postaje Celje za leto 2019
9. Poročilo o delovanju Civilne zaščite Celje v času epidemije
10. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019
a) Zaključni račun Mestne občine Celje za leto 2019
b) Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2019
c) Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2019 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2019
11. Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje za obdobje 2020 – 2024
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje – SKRAJŠANI POSTOPEK
13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
14. Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
a) Poročilo o izvajanju letnega programa gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2019
b) Letni program izvajanja gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2020
c) Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2020
15. Poročanje javnih zavodov Mestne občine Celje s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
a) Poročanje javnih vrtcev
Vrtec Anice Černejeve
Vrtec Tončke Čečeve
Vrtec Zarja
 b) Poročanje osnovnih šol
I. OŠ Celje
II. OŠ Celje
III. OŠ Celje
IV. OŠ Celje
OŠ Hudinja
OŠ Frana Kranjca
OŠ Lava
OŠ Ljubečna
OŠ Frana Roša
OŠ Glazija
Glasbena šola Celje
c) Poročanje javnih zavodov
Ljudska univerza Celje
DESETKA Celje
Celjski mladinski center
Zavod Celeia Celje
Osrednja knjižnica Celje
Zdravstveni dom Celje
Regijsko študijsko središče Celje
SOCIO Celje
Celjske lekarne
d) Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, ki niso zavezani k poročanju na mestnem svetu
Pokrajinski muzej Celje
Muzej novejše zgodovine Celje
Slovensko ljudsko gledališče Celje
16. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Energetika Celje d.o.o.
17. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Inkubator Savinjske regije d. o. o.
18. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
19. Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe
20. Predhodno soglasje k prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. 1076 Medlog
21. Sklep št. 2/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra  
22. Vprašanja in pobude članov sveta
a) Odgovori na vprašanja in pobude
b) Vprašanja in pobude

Gradivo za obravnavo je objavljeno na tej povezavi

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje