Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Bojan Šrot: »Verjamem, da bo država imela podoben pristop pri sanaciji ostalih okoljskih bremen v Celju.«

Mag. Andrej Vizjak: »Imamo konkretne rešitve in verjamem, da jih bomo lahko v prihodnjih mesecih in  letih izvedli.«


Celje, 15. maj 2020 – Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak sta si danes ogledala obnovljeno igrišče pri Vrtcu Zarja (Ringa Raja) na Nušičevi ulici. Ob tem je minister za okolje in prostor povedal tudi, da bodo kljub posledicam epidemije in prihajajoči recesiji s sanacijami igrišč nadaljevali in da imajo konkretne rešitve tudi za sanacijo celjske kotline.

Bojan Šrot, župan: »V Celju smo se zaradi varnosti otrok že pred leti odločili za sanacijo vrtčevskih igrišč. (Zamenjali smo zemljino na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, leta 2018 v času poletnih počitnic pa še na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu, op.a.) Gre za veliko, obsežno, finančno in logistično zahtevno nalogo, ki pa je nujna. Vesel sem, da se je v času ministrovanja Jureta Lebana država odločila, da bo pomagala, predvsem v obliki financiranja obnov, prav tako pa je ministrstvo prevzelo izvedbo. Projekt se je nadaljeval tudi v času ministra Zajca in se zdaj nadaljuje v času ministrovanja mag. Andreja Vizjaka. Čaka nas še kar nekaj igrišč. Iskrena hvala ministru, njegovim predhodnikom, in tudi vsem njegovim sodelavcem, zaposlenim v vrtcu in staršem za potrpežljivost ter tistim, ki so dela izvajali in jih nadzirali. Verjamem, da e bodo otroci z veseljem igrali na novem igrišču. Ne gre le za ekološko sanacijo, igrišče je tudi lepše in bolje urejeno. Verjamem, da bo država imela podoben pristop pri sanaciji ostalih okoljskih bremen v Celju, to se mi zdi pošteno do lokalne skupnosti. Stara industrijska bremena so tu pustila podjetja, ki so v času lastninskega preoblikovanja v veliki meri postala državna. Nekorektno bi bilo, da vse to breme preide na občino, ki nenazadnje za to ne prejema nobenih dodatnih sredstev, pa tudi finančno tega nikakor ne zmoremo.
Vesel sem, da so podatki NIJZ dobri, Celjani smo glede obolevnosti za določenimi boleznimi v slovenskem povprečju, ponekod celo pod njim. Ljudje se problemov zavedajo in znajo ravnati v skladu z njimi.«

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor: »S tem obiskom želim simbolno izraziti pomen aktivnosti, ki smo jih začeli in jih bomo nadaljevali tukaj v Celju. Okoljske posledice industrije iz preteklosti, ko se je bistveno manj polagalo pozornosti onesnaževanju okolja, so povzročile to, kar danes v Celju v veliki meri občutite. Zelo pomembno je nadaljevati to sanacijo tam, kjer onesnaženje vpliva na otroke. V dveh vrtcih smo sanacijo zaključili, kljub posledicam, ki jih je epidemija povzročila slovenskemu gospodarstvu in prihajajoči recesiji, bomo s temi sanacijami nadaljevali. Zelo pomembno je, da so moji predhodniki prepoznali ta projekt in da ga zdaj nadaljujemo – tudi na drugih projektih, ki so pomembni za sanacijo celjske kotline. Župan je s sodelavci že obiskal ministrstvo, imamo konkretne rešitve in verjamem, da jih bomo lahko v prihodnjih mesecih in  letih izvedli. Številne izzive bomo reševali korak po korak. Potrebno je ustvariti določene pogoje na ministrstvu, v naši regulativi, predvsem, kako bomo ravnali z vsemi zemljinami in odpadki. Rešitve so v primerljivih praksah drugod po razvitem svetu in te moramo prenesti v naš pravni red. Gre za različne tehnološke postopke, s katerimi lahko onesnaženo, odpadno zemljino predelamo v gradbene proizvode in posledično uporabljati na primernih sanacijskih projektih. O tem razmišljamo in verjamem, da bomo uspeli to izvesti. (…) Prilagoditi je seveda potrebno nekaj naše zakonodaje in na tem intenzivno delamo.«

O sanaciji:
Da bi otrokom omogočili varno in brezskrbno igro, smo že leta 2017 z lastnimi sredstvi začeli s projektom zamenjave zemljine na igriščih celjskih javnih vrtcev. Takrat smo se odločili, da bomo postopoma zamenjali zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je  urejen na umetni masi. Za tak ukrep smo se odločili na podlagi končnega poročila Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, iz katerega je izhajalo, da so z izjemo zgoraj omenjenih igrišč na vseh ostalih  presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost za arzen.
Novo, neonesnaženo zemljino  za oba vrtca, ki smo ju sanirali, smo pripeljali iz višje ležečega naselja Rupe v Šmartnem Rožni dolini. Pogodbena vrednost sanacije zemljine in zunanje ureditve območja vrtca na Aljaževem hribu je znašala 99.599,16 evrov. Če prištejemo še stroške izdelave projekta za izvedbo, strokovnega svetovanja pri izvedbi del ter analiz zemljine, je vrednost celotnega projekt znašala nekaj manj kot 125.000. Sanacija vrtčevskega igrišča na Hudinji (izvedba del) je Mestno občino Celje stala 169.303 EUR. 
Projekt je bil zahteven in kompleksen, vendar smo ga kljub temu, da smo na tem področju orali ledino, izpeljali strokovno. Pridobili smo veliko izkušenj, zato bomo tudi v prihodnje ministrstvu nudili vso potrebno podporo.
Veseli smo bili, da je Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo pomen okoljske sanacije igrišč celjskih javnih vrtcev in prevzelo projekt (vseh 10 igrišč pri vrtcih naj bi bilo saniranih do leta 2022), prav tako, da aktivno išče rešitve za nujno potrebno sanacijo okoli 17 hektarov velikega območja Stare Cinkarne, ki zaradi nekdanje industrije predstavlja za naše mesto velik okoljski problem, ki ga sami kot lokalna skupnost finančno ne moremo izpeljati. Enako velja za okoljsko sanacijo celotne celjske kotline.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje